• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 364
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
SQL, veritabanı nesnelerinin yönetimi, normalizasyon süreci, veriyi işleme, veritabanı hareketlerini yönetmek, veriyi sınıflandırmak için operatör kullanımı, bir sorgulamanın sonuçlarını özetleme, veriyi sınıflandırma ve gruplama, verinin görünüşünü yeniden ele alma, sorgularda tabloları birleştirme, alt-sorguların kullanımı, birden fazla sorgunun birleştirilmesi, veritabanı kullanıcılarının yönetimi, veritabanı güvenliğinin yönetimi konularını anlama
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları içermektedir: SQL, veritabanı nesnelerinin yönetimi, normalizasyon süreci, veriyi işleme, veritabanı hareketlerini yönetmek, veriyi sınıflandırmak için operatör kullanımı, bir sorgulamanın sonuçlarını özetleme, veriyi sınıflandırma ve gruplama, verinin görünüşünü yeniden ele alma, sorgularda tabloları birleştirme, alt-sorguların kullanımı, birden fazla sorgunun birleştirilmesi, veritabanı kullanıcılarının yönetimi, veritabanı güvenliğinin yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

SQL komutlarını iyi bilir.

7,8

1,2,3,4

A,C

Veritabanı oluşturmayı bilir.

7,8

1,2,3,4

A,E

Veritabanı yönetimini öğrenir.

7,8

1,4

A,E

Yedekleme, geri alma ve veri kurtarmayı öğrenir.

7,8

1, 4

A,E

Performans ve güvenlik ayarlarını öğrenir.

7,8

1, 4

A,C,E

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Database mimarisini gözden geçirme

 

2

Veritabanı oluşturma

 

3

Instance’ları yönetme

 

4

Ağ ayarlarını yapılandırma

 

5

Veritabanı depolama yapısını yönetme

 

6

Kullanıcı güvenliğini yönetme

 

7

Tabloları oluşturma ve yönetme

 

8

ARA SINAV

 

9

Verinin eşzamanlı yönetimi ve verinin geri alınması

 

10

Veritabanı denetimi ve bakımı

 

11

Performans yönetimi

 

12

Yedekleme kavramları

 

13

Geri yükleme kavramları

 

14

Veriyi taşıma

 

15

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

DATABASE PROCESSING, David M.Kroenke, David J.Auer, Pearson Education, 12.Edition

Diğer Kaynaklar

 ORACLE Database 11G:  Administration Workshop I

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

www.ogrencisistemi.org sitesinden örnek dosya ve dökümanlar.

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Proje

1

20

Homework

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

X

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

X

 

 

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

X

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

X

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

X

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

X

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

X

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

9

9

Proje

1

9

9

Ödev

3

6

18

Final

1

9

9

Toplam İş Yükü

 

 

135

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri