• Türkçe
  • English

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin gerek üniversitemiz gerek ise diğer üniversiteler içinde en ayırt edici özelliklerinden birisi öğrencilerinin aldığı teorik bilgileri 4 yıllık fakülte hayatı boyunca 2 zorunlu staj ile desteklemesidir. Fakültemiz öğrencileri bölümlerinin ders programlarında yer alan 2 zorunlu staj ile uluslararası firmalarda eğitim hayatlarında edindikleri bilgileri pratik ederek pekiştirmekte ve aynı zamanda mezuniyet sonrası başlayacak kariyerleri için sağlam adımlar atmaktadır.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinin sunduğu staj imkanları ile birçok öğrencimiz staj yaptıkları kurumlardan teklif almaktadır.

► Staj - Teslim Edilecek Evrakların Listesi

► Staj Başvuru Dilekçesi

► Stajyer Ön Bilgi Formu

► Firma Onay Formu (firma kaşeleyip imzalayacak)

► Firmadan Talep Edilecek Form (firma kaşeleyip imzalayacak)

► SGK ve BAĞ-KUR Taahhütnameleri

► İş Güvenliği Talimatı

Staj esnasında ve bitiminde tamamlanması gereken evraklar:

► Staj Defteri

► İşyeri Staj Değerlendirme Formu

► Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

Güncel kariyer aktivitelerini takip etmek için Yeditepe Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesaplarını takipte kalın!