• Türkçe
  • English

FAKÜLTE KURULU

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN  (Başkan)
Dekan

Prof. Dr. Füsun BULUTLAR (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Turan YAY (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Şükriye TÜYSÜZ (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Sema DUBE (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Aşkın DEMİRAĞ (Üye)
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı 

Doç. Dr. Uğur Tevfik KAPLANCALI (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÖZEN (Üye)
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aziz TÜTER (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım KAZANCIGİL (Üye)
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN  (Başkan)

Prof. Dr. Erkut AKKARTAL (Üye)

Prof. Dr. M. Fazıl GÜLER (Üye)

Prof. Dr. Şükriye TÜYSÜZ (Üye)

Doç. Dr. Aşkın DEMİRAĞ (Üye)

Doç. Dr. Uğur Tevfik KAPLANCALI (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tufan EKİN (Üye)