• Türkçe
  • English

Misyonumuz

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi olarak misyonumuz, çevresel değişikliklere uyum sağlamanın ötesinde önderlik yapacak, öngörü sahibi, yenilikçi, yaratıcı, yetkin bireyler yetiştirmektir. Fakültemizin ana hedefi, bilgi teknolojileri, değişim ve küreselleşmenin hakim olduğu çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi olarak sahip olduğumuz vizyon, bilginin ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanan, disiplinlerarası altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunan ve bu bilgilere uygulama alanı yaratan, araştırma faaliyetlerinde öncü, yurt içinde ve yurt dışında tanınan ve tercih edilen, dünyadaki yenilikleri takip eden ve sürekli gelişmeye odaklanan bir fakülte olmaktır.