• Türkçe
  • English

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Özen
Bölüm Başkanı

cagla.ozen@yeditepe.edu.tr 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü,  bilgi odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, alanlarında etkin ve yetkin çok yönlü bilişim profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Bölümde sektörün ileri gelen kuruluşları CiscoMicrosoftOracle ve SAP ile temas edilerek ve bu kuruluşların sertifikalandırma için öngördüğü müfredat değişiklikleri uygulanarak sertifika olanakları sunulabilmekte, sektörle yakın işbirliği yapılmaktadır.

Bu tarz bir eğitimle mezunlarımız bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı, bilişim güvenliği uzmanı gibi bilişim teknolojisi ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmelerinin yanında, işletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları nedeniyle e-ticaret sistemleri, kurumsal sistemler, tedarik zinciri yönetim sistemleri, hareket işleme sistemleri, karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, uzman sistemler, veri madenciliği, sanal gerçeklik teknolojileri, bulut sistemleri ve mobil iletişim sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi için telekomünikasyon, e-ticaret, e-iş, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve benzeri pek çok sektörde ve alanda yöneticilik, koordinatörlük, proje yöneticiliği veya danışmanlık gibi görevlerde çalışabilirler. 

► Uluslararası Öğrenci Değişim Programları için tıklayınız

► Çift Anadal / Yandal olanakları için tıklayınız

Bölüm Hakkında

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Nedir?

Teknoloji ve bilgi işlemin hızla gelişen bir sektör haline gelmesi ile bu alanda hizmet verecek kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde; uzman akademik kadromuz ve çeşitli uygulamalarımız ile amacımız çağdaş bilişim uygulamalarına hâkim, yenilikleri izleyebilen, vizyon sahibi, yöneticilik konularında eğitilmiş, ulusal ve uluslararası sektörle entegre olabilen, yazılım geliştirme, veri madenciliği, internet ve ağ uygulamalarına hâkim mezunlar verebilmektedir.

Liselerin “sayısal” bölümlerinden mezun olarak bu bölüme dahil olabilecek öğrenciler 4 yıllık eğitimin ardından yazılım ile ilgili gerek kamu gerekse de özel birçok sektörde iş bulabilmektedir. Mezunlarımız; telekomünikasyon sektörü, web tasarımı, sistem uzmanlığı ve yöneticiliği, güvenlik uzmanlığı, veri madenciliği, finansal yönetimi ve stratejik yönetim gibi statülerde çalışma imkânına sahiptir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

En Düşük

Puan

En Yüksek

Puan

SAY-Burslu

 

SAY-%50 Burslu

5

 

30

3

 

22

391,78440

 

242,46331

 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Ticaret Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü 2020/2021 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Burs İmkânları

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü sıralamasında da geçerli olan burslar öğrencilerimize sunduğumuz imkânlar arasındadır. Öğrenciler başarı sıralamalarına göre bu burs olanaklarından faydalanabilirler. Burs için geçerli olan koşulları bu linkten inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Okumak

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü olarak bilgi odaklı ve disiplinli eğitimi ile karmaşık ve ihtiyaç karşılamanın önem arz ettiği iş hayatında başarılı projeler gerçekleştirebilecek, profesyonel ve çok yönlü mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bölümümüz, bu sektörün tüm gereksinimlerini karşılayacak programlardan oluşmaktadır. Microsoft Academic Alliance üyesi olarak derslerimizin müfredatı Microsoft ile uyumlu hale getirilmiştir. Ayrıca bölümümüzde verilen Ağ Uzmanlığının bütün derslerini alan ve başarılı olan öğrenciler “Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı unvanı” kazanmaktadır. SAP’ın önerilerini dikkate aldığımız bölümümüzde SAP’ın yanı sıra Microsoft, Cisco ve Oracle gibi sektörün önde gelen temsilcileri seminerler de vermiştir.

Oracle ve SAP ile iş birliği içerisinde olan akademik kadromuz; C, C++, C#, Java, Visual Basic gibi programlama dilleri, web tasarımı, bilgisayar ağları, Microsoft müfredatına uyumlu işletim sistemleri, .net teknolojisi, SAP ve Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, SAP uyumlu kurumsal kaynak planlama dersleri kapsamında öğrencilere eğitim vermektedir.

Üniversitemizde iki kez Mandriva InstallFest uygulanmıştır. Sadece dersler değil öğrencilere katkı sağlayacak programlar ile bilgi alışverişini en üst düzeye taşımayı amaçlayan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü, öğrencilerin eğitim hayatı dışında da sosyalleşmesini amaçlamaktadır. Bu anlamda da 40 küsur öğrenci kulübü ile öğrencilerin çevre edinmesi sağlanmaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün dersleri %100 İngilizce olarak verilmektedir. Yabancı dilin önemli olduğu dünyada öğrenciler sürdürecekleri mesleklerini de İngilizce öğrenmektedir. Almanya’nın enformatik dalında çalışanlara çalışma izni vermesi ile ikinci dil olarak Almanca da seçilebilmektedir.

Sadece dil değil farklı alanlarla da kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere çift ana dal ve yan dal eğitim olanakları sunulmaktadır. İkinci bir diploma ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ek eğitimlerini iş hayatlarına yansıtarak daha da başarılı öğrenciler haline gelmektedir.

Program kapsamında zorunlu tutulan staj ise öğrencilerin iş hayatının kimi zaman inceliklerini kimi zaman da zorluklarını öğrenmek için gerekli bir programdır. Staj gören öğrenciler, öğrendiklerini iş hayatında pratik yapma şansı bulmaktadır. Bunun yanı sıra bazı öğrenciler staj yaptıkları kurumlardan iş teklifleri de almaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunları teknolojiyi kullanarak işletmelere entegre eden kişilerdir. Yazılımcı ve şirket yönetimi arasında köprü görevi de gören Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri mezunları; bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı, bilişim güvenliği uzmanı gibi bilişim teknolojisi ile ilgili pozisyonlarda görev alabilmektedir.

İşletme yönetimine ilişkin muhasebe ve yönetim eğitimleri de alan mezunlar; e-ticaret sistemleri, kurumsal sistemler, tedarik zinciri yönetim sistemleri, hareket işleme sistemleri, karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, uzman sistemler, veri madenciliği, sanal gerçeklik teknolojileri, bulut sistemleri ve mobil iletişim sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi için telekomünikasyon, e-ticaret, e-iş, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve benzeri pek çok sektörde ve alanda yöneticilik, koordinatörlük, proje yöneticiliği veya danışmanlık gibi görevlerde çalışabilirler.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunları ne gibi sektörlerde iş bulabilirler?

Öğrencilerimizin %90’dan fazlası mezun oldukları sene iş hayatına girmektedir. Tercih ettikleri sektörler ağırlıklı olarak bilişim, finansal hizmetler, yazılım, telekomünikasyon, bankacılık, eğitim, danışmanlık, pazarlama ve reklamcılık, otomotiv olmuştur. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında, Bankalarda, Yazılım Sektöründe ve Telekomünikasyon Sektöründe; Web tasarım ve geliştirme uzmanı, Sistem uzmanı, Sistem yöneticisi, Veri Tabanı yöneticisi, güvenlik uzmanı, stratejik yönetim, finansal yönetim, veri madenciliği, elektronik iş yönetimi, uzman sistemler konularında kamu ve özel sektörde iş bulabilirler

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, bilgi odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, ulusal ve uluslararası sektörle entegre olabilen, çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, yenilikleri izleyip özümseyebilen, bilgisayar bilimi ve yöneticilik konularında eğitilmiş, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama, web tasarımcılığı ve internet uygulamaları, ağ uygulamaları ve yönetimi, kurumsal sistem tasarımı ve yönetimi, veri tabanı sistemleri gibi konulara hakim olan çok yönlü profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün hedefi, güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunarak, aynı zamanda bu teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesine olanak sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü olarak vizyonumuz, işletmelerin gereksinimlerini analiz edip belirledikten sonra stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayabilecek, gerekirse geliştirme yönünde önderlik edebilecek ve işletmeciler ile bilişimciler arasında iletişimi sağlayacak uzman kadro yetiştirmek ve bu alanda araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Dersleri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ders Programı sayfasını inceleyerek dersler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi’nin sunmuş olduğu Öğrenci Değişim Programları kapsamında öğrencilerin Hollanda, İsveç ve Polonya’daki anlaşmalı okullar ile eğitimlerine devam etme hakkı bulunmaktadır. Bu programlar ile amaçlanan uluslararası düzeyde eğitimin yanı sıra öğrencilerin bu ülkelerdeki kültürleri de tanımasıdır. Gerek eğitime gerekse de genel kültüre dayalı bu programlar öğrencilerin iş yaşamında daha kolay iş bulabilmelerini de sağlamaktadır.

Bologna Süreci

Bologna Süreci, güncel ve teorik bilgilerle verilen eğitimle öğrencilere uygulama alanı yaratmak ve problem çözme yeteneğinin geliştirilmesidir. Yaratıcı ve analitik düşünce sahibi bireylerin bu sektöre kazandırılması için verilen eğitimde öğrencilerin aktif şekilde çalışması da hedeflenmektedir.

Çift Ana Dal ve Yan Dal Olanakları

Yeditepe Üniversitesi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okuyan öğrencilere aynı üniversite içinde çift ana dal ve yan dal eğitimlerine katılma fırsatı sunmaktadır. Bu eğitimler kapsamında öğrenciler ikinci bir diploma sahibi olabileceği gibi yan dal sertifikasını da belgeleri arasına ekleyebilmektedir. Üniversitedeki tüm bölümler için açık olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü çift ana dal bölümleri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fizik, İktisat, İşletme, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Görsel İletişim Tasarımı, Radyo, Televizyon ve Sinema, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ve Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi’dir.

Broşürler

Sıkça Sorulan Sorular

Özellikle liselerden yeni mezun olmuş ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünde okumak isteyen aday öğrencilerin farklı soruları bulunmaktadır. Hem üniversite hem de bölüm hakkında detaylı bilgiye “Sıkça Sorulan Sorular” kısmından ulaşabilirsiniz.