• Türkçe
  • English

 

Misyonumuz

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı, çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, elektronik ticaret, tedarik zinciri, karar destek uygulamaları, uzman sistemler gibi yenilikleri tanıyan, yetişkin ve çok yönlü yönetici adayları yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerine bilişim ve yöneticilik alanlarında disiplinlerarası bir eğitim olanağı sağlar. Enformasyon teknolojileri, bilgi teknolojileri ile sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak ve bu konularda kariyer planı olan kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Vizyonumuz

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü olarak vizyonumuz, bilgisayar teknolojisinde yaşanan yeniliklerden doğan ihtiyaçlara cevap verebilecek yazılımları geliştirmek için yönetim ve bilgisayar bilimi konularında geniş ve üst düzeyde bilgisi ve pratiği olan, mevcut programları uygulandığı işletme ve sektörün ihtiyaçlarına uyarlayabilen, üst düzeyde uygulayıcılar yetiştiren bir bölüm olmaktır. Lisans programının temel amacı, gereksinimlerini analiz edip belirledikten sonra, işletmelerin stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayabilecek, gerekirse geliştirme yönünde önderlik edebilecek ve işletmeciler ile bilişimciler arasında iletişimi sağlayacak uzman kadro yetiştirmektir.