• Türkçe
  • English
Dekan Dekan Yardımcısı V. Dekan Yardımcısı V.

Prof. Dr. Bekir Tevfik AKGÜN Prof. Dr. Haluk BİNGÖL Doç. Dr. Aşkın DEMİRAĞ
Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: bekirtevfik.akgun@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1945)
E-posta: haluk.bingol@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1973)
E-posta: ademirag@yeditepe.edu.tr
Dekan Sekreteri Fakülte Sekreteri

 

Sema AKÇAY

 

Ebru KILIÇ

Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: sema.akcay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1947)
E-posta: ebrukilic@yeditepe.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümleri
Bölüm Sekreteri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü
Bölüm Sekreteri

Derya SARİÇAM

Dilek TOPSAKAL

Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: derya.saricam@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1931)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr