• Türkçe
  • English

Dekan Sekreteri Fakülte Sekreteri

Sema AKÇAY

Ebru KILIÇ

Tel: 0216 578 00 00 (1930)
E-posta: sema.akcay@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1947)
E-posta: ebrukilic@yeditepe.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümleri
Bölüm Sekreteri

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme Bölümleri
Bölüm Sekreteri


Derya SARİÇAM


Dilek TOPSAKAL

Tel: 0216 578 00 00 (1943)
E-posta: derya.saricam@yeditepe.edu.tr
Tel: 0216 578 00 00 (1931)
E-posta: dtopsakal@yeditepe.edu.tr