• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin yüksek seviyeli, genel amaçlı, yapısal programlama dillerine giriş yapması ve uygulaması.
Dersin İçeriği: 

Programlama dillerinin temel kavramlarına giriş. Alt ve üst seviye programlama diller, derleyiciler, yapısal programlama, modüler programlama. C dilini kullanarak temel veri tipleri, değişkenler, fonksiyon tanımlama, diziler, işaretçiler, dosya kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilgisayar programlamada kullanılan temel terminolojiyi anlamak.

 

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

C dilinde program yazmak, derlemek ve hata ayıklamak.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

Bilgisayar programında çeşitli veri tiplerini kullanabilmek.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

Karar yapıları, döngüler ve fonksiyonlar içeren programlar tasarlamak.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

Değerle çağırmak ve referansla çağırmak arasındaki farkı açıklamak.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

İşaretçi kullanarak bellek dinamiğini anlamak.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

Çeşitli veri yapıları kullanmak ve temel veri dosyalarını yaratmak/değiştirmek.

3,4,8

Anlatım, alıştırma

Laboratuar çalışması, sınav.

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve genel bakış. Programlama dili kavramları. Alt ve üst seviye programlama dilleri.

 

2

C++'a giriş. Veri tipleri, değişkenler, giriş/çıkış.

 

3

Karar yapıları, if/else.

 

4

While döngüleri.

 

5

For döngüleri.

 

6

Kullanıcının tanımladığı fonksiyonlar.

 

7

Standart kütüphane fonksiyonları.

 

8

Diziler.

 

9

İşaretçiler.

 

10

İşaretçiler.

 

11

Metin işleme (strings)

 

12

Yapılar.

 

13

Yapılar.

 

14

Dosya giriş/çıkışı.

 

15

Final

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Deitel&Deitel, C-How To Program, Pearson Prentice Hall.

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Laboratuar çalışmaları

12

20

Vize sınavı

1

40

Küçük sınav

4

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir

 

 

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Kısa sınavlara hazırlanma

4

1

4

Ara Sınav

1

2

2

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

143

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

2