• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CIS 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, döngüler, kontrol yapıları, diziler vb. gibi programlama dillerinin yapı taşlarını tanıtır. Ayrıca, öğrenciler en iyi programlama uygulamalarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Programlamanın temel yapı taşları, diziler, hata ayıklama, sürüm kontrol sistemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 Öğrenci, programlamadaki temel kavramları tanımlayabilecektir,

1

1,2,3

A,C

2 Öğrenci, Java dilinde program yazabilecek, derleyebilecek ve hata açıklayabilecektir.

1

1,2,3

A,C

3 Öğrenci, Java’da kontrol yapılarını (karar ve döngü ifadeleri) kullanabilecektir.

1

1,2,3

A,C

4 Öğrenci, Java’da fonksiyon tasarlayabilecektir.

1

1,2,3

A,C

5 Öğrenci, Versiyon kontrol sistemlerini kullanabilecektir.

1

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bilgisayar Nasıl Çalışır (Bellek, CPU, ALU)

Ders notları

2

Versiyon Kontrol (git)

Ders notları

3

Programlamada En iyi Uygulamalar(Adlandırma kuralları, paketleme)

Ders notları

4

Programlamanın Bileşenleri

Ders notları

5

İlkel Veri Tipleri ile Başlangıç

Ders notları

6

String Veri Tipi ile çalışma

Ders notları

7

ARA SINAV

Ders notları

8

Kontrol Yapıları

Ders notları

9

Diziler

Ders notları

10

İki ve Çok Boyutlu Diziler

Ders notları

11

Yinelemeler (Döngüler)

Ders notları

12

Fonksiyon Yazma

Ders notları

13

Özyineleme

Ders notları

14

Hata Ayıklama

Ders notları

15

FINAL

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Introduction to Programming with Java: A Problem Solving Approach. 2nd ed. Dean and Dean, McGraw-Hill, 2013.

Head First Java, 2nd ed., Sierra and Bates, O'Reilly, 2005.

Diğer Kaynaklar

Java tutorials, (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/), Oracle.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

1

20

Ödev

10

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Yazılım Geliştirme mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

X

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

 

4

Yazılım geliştirme mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

5

Yazılım geliştirme mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

6

Yazılım geliştirme mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

X

 

 

7

Yazılım geliştirme veri kavramı, yapıları, modelleri ile veri tabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veri tabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

X

 

 

 

8

Yazılım geliştirme mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

9

Yazılım geliştirme bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

10

Yazılım geliştirme günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

10

1

10

Ödev

10

3

30

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

165

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 
1