• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CYB 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere saldırıların farklı yönlerini inceletmek, penetrasyon testi, politikaları ve ilgili yazılımı sunmak, etik (Beyaz) hackleme yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği: 

Etik hackleme ve güvenlik penetrasyon testlerinin temelleri, Şifreleme protokolleri, kimlik doğrulama ve güvenlik protokolleri, sistemlerde güvenlik açığı taraması, tampon taşması, Kali Linux kullanarak güvenlik keşif, sosyal mühendisliğe giriş, keşif, kaçınma ve istismar sonrası düzeltme teknikleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuvar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi Sistemleri mezunları, işletim sistemlerinin ve ağların temel bileşenlerini bilir.

 

3,6,9 1,3,4 A,B,C
Bilgi Sistemleri mezunları temel işletim sistemi güvenlik tehditlerinin ne olduğunu bilir. 2,3,6,9 1,2,3,4 A,B,C
Bilgi Sistemleri mezunları, ağlardaki temel güvenlik tehditlerinin ne olduğunu bilir. 3,6,9 1,3,4 A,B,C
Güvenlik protokollerini ve uygulanmasını bilir. 2,6,9 1,3,4 A,B,C
Güvenlik tehditlerine ve saldırılara karşı nasıl önlem alınacağını bilir. 3,6,9 1,3,4 A,B,C,D
Şifreleme önlemlerini bilir ve uygular. 3,9,6 1,2,3,4 A,B,C,D
Kimlik doğrulama önlemlerini bilir ve uygular

 

3,9 1,2,3,4 A,B,C,D
Etik hacklemeyi bilir 3,6,9 1,3,4 A, B, C, D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Etik Hackleme ve Penetrasyon Testlerine Giriş ACM 474
2  Kali Linux ACM 369
3 Pasif ve Aktif Mutabakat ACM 361
4 Ağ aygıtlarını ve web uygulamalarını hacklemek ACM 361, ACM363
5 Kullanıcı bilgilerini kesmek ACM 361,369
6 Veri Tabanlarını Hackleme ACM 211
7 ARA SINAV  
8 Tampon Taşması ACM 369
9 Powershell saldırısı ACM 369
10 Kaçınma ve sömürü sonrası düzeltici önlemler Windows ve Linux Sistemlerinde sömürü ACM 363, 369, 474
11 Fiziksel güvenlik ve sosyal mühendislik ACM 474, ACM 369
12 Kaçırma ve istismar sonrası düzeltici önlemler ACM 474,369
13 Kalıcılık, Döndürme ve Veri Dağıtımı ACM 474
14 Bulut ve Bulut Saldırısı ACM 369, 414
14 TEKRAR VE ARA SINAV  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Weidman, Georgia, Penetration testing: a hands-on introduction to hacking No Starch Press, Inc. ISBN-13: 978-1-59327-564-8 (2014)

Patrick Engebretson, The Basics of hacking and penetration testing, Elsebier, ISBN 978-1-59749-655-1 (2011)

Diğer Kaynaklar  Baloch Rafay, Ethical Hacking and Penetration Testing guide, CRC Press, Boca Raton, FL, ISBN 13: 978-1-4822-3162-5 (2015)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 66
Kısa Sınav 4 16
Ödev 10 18
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 262)            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368, 473)     x      
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)         X  
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 311,321)       X    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321). X          
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369)         X  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.(ACM 211, 364)   X        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 221,364)            
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)         X  
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 4 1 4
Ödev 10 3 30
Final 2(Bütünleme Dahil) 2 4
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri