• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 369
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste açık kaynaklı Linux sistemi ve GNU uygulama yazılımı vurgulanacak, açık kaynaklı işletim sistemleri ve uygulama yazılımın kurulumu, kullanımı ve bakım uygulamaları tanıtacaktır.
Dersin İçeriği: 

Unix'in  tarihçesi, Açık Kaynak cereyanı ve Linux, Linux Dağıtımları, Linux kurulumu, Temel Unix komutları, Dosya yönetimi, İşlev yönetimi, Grafik Kullanıcı Ara birimleri, Metin İşleme, Ofis Uygulamaları, Posta ve İnternet istemcileri, Yazılım geliştirme ortamları ve Ağ yönetim yazılımları, Sistem yönetimi, Günümüzdeki şirketlerde kullanılan temel ağ kavramları, Güvenlik, Kabuk programlama, Sistem yaratımı.Ön Koşul: Bilgisayar Okur Yazarlığı ve giriş düzeyinde bir programlama dersi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını bilir.

6

1,4

A,B,C

Bilişim mezunu sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

6

1,2,3,4

A,B,C

Değişik Linux dağıtımlarının kurulumunu, yapılandırılmasını ve bakımını gerçekleştirir

6,2

1,4

B,C,D

Açık kaynaklı yazılımların olanaklarını, kurulumunu ve kullanımını bilir.

6,2

1,2,3,4

A,B,C

Kabuk programlama, çekirdek yapılandırılması ve derlenmesi, sistem yaratılmasını (SYSGEN) bilir.

3,6,2

1,4

A,B

TCP/IP Bilgisayar ağları ve güvenliği konularını bilir.

9,6,3

1,2,3,4

A,B,C

Dosya sistemlerini ve süreçleri denetler.

6,8,9

1,2,3,4

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İşletim Sistemleri Tarihi, GNU Projesi, Linux Sistemi.

ACM 111

2

Linux’a Giriş. Doğrudan önyüklemeli Linux Dağıtımları. Sabit sürücü üzerine Linux kurulumu.

 

3

Linux sisteminin bakımı. Donanım tanıtımı. EFI ve güvenli önyüklemenin getirdiği sorunlar.

 

4

Dosya Sistemi Ara yüzü ve Uygulanması.

ACM 111

5

Linux komutlarının ve gcc kullanılarak C programlamasının hatırlatılması

ACM 222

6

Kabuk betikleme

ACM 221

7

ARA SINAV

 

8

Süreçler ve süreçleri işleyen komutlar. Basit süreçimsiler.

ACM 111

9

Yazılım yükleme ve Linux uygulama yazılımları.

 

10

Çekirdek Derleme, çekirdek modülleri. Derlenmiş çekirdek kurulumu, önyükleme araçları..

 

11

TCP/IP ağları. Ağ yapıları.

 

12

Koruma ve Güvenlik

 

13

Sanallaştırma ve Bulut Hesaplama

 

14

TEKRAR VE ARA SINAV

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

C. Negus “Linux Bible 2010 Edition”

Diğer Kaynaklar

T. Parker “Slackware Linux Unleashed”

M. Welsh “Linux Installation and Programming Guide”

M. Mitchell, J. Oldham, M. Samuel, “Advanced Linux Programming”

B. W. Kernighan and D. M. Ritchie, “The C Programming Language”

J. Archer Harris: Schaum’s Outline of Operating Systems Published by Mc Graw Hill.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri

Ödevler

Ödev Föyleri

Sınavlar

Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

66

Kısa Sınav

4

16

Ödev

10

18

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 112,262)

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368,473)

X

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)

 

 

 

X

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 311,322)

 

 

X

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321).

 

 

 

x

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369,370)

 

 

 

 

X

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.(ACM 211, 364)

 

X

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 221,364)

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)

 

 

 

X

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

2

2

4

Kısa Sınav

4

1

4

Ödev

10

3

30

Final

2(Bütünleme Dahil)

2

4

Toplam İş Yükü

 

 

138

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3