• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Cisco ağ oluşturma araçları üzerinden routing protokollerinin ve nasıl konfigüre edildiklerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği: 

Routing protokolleri, statik ve dinamik routing protokollerinin temelleri, statik ve dinamik routing protokollerinin konfigürasyonu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Routing protokolleri

 

    6,9 1,2,3,9,12 A
Statik ve Dinamik routing protokolleri    6,9 1,2,3,9,12 A
Routing protokollerinin konfigürasyonu 6,9 1,2,3,9,12 A
Bilgisyar ağ dizaynı olustrurlması ve bakımı 6,9 1,2,3,9,12 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Routing ve Paket Yönlendirme CCNA Discovery Kurs Notları
2 Statik Routing CCNA Discovery Kurs Notları
3 Dinamik Routing CCNA Discovery Kurs Notları
4 Vektör Routing Protokolleri CCNA Discovery Kurs Notları
5 RIPv1 CCNA Discovery Kurs Notları
6 Classless Routing Protokolleri, VLSM and CIDR CCNA Discovery Kurs Notları
7 RIPv2 CCNA Discovery Kurs Notları
8 Routing Tabloları CCNA Discovery Kurs Notları
9 EIGRP

 

CCNA Discovery Kurs Notları
10 Link-State Routing Protokolleri CCNA Discovery Kurs Notları
11 OSPF CCNA Discovery Kurs Notları
12 Routing Laboratuarı CCNA Discovery Kurs Notları
13 Routing Laboratuarı CCNA Discovery Kurs Notları
14 Routing Laboratuarı

 

CCNA Discovery Kurs Notları
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Cisco academy : http://cisco.netacad.net/  
Diğer Kaynaklar http://cisco.netacad.net/ , PPAcket tracer, Wireshark   

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar http://cisco.netacad.net/, PPAcket tracer, Wireshark 

 

Ödevler  
Sınavlar http://cisco.netacad.net/

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 11 50
Ödev 11 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. x        
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.     x    
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. x        
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     x    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir     x    
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.       x  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir. x        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   x      
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.         x
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.       x  
11 Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 0 0 0
Kısa Sınav 11 11 4
Ödev 8 3 24
Uygulama 5 1 5
Final (Bütünleme ile) 2 10 20
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri