• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 361
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Cisco ağ oluşturma araçları üzerinden ağ oluşturma için gerekli yazılım, donanım ve kavramların öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: 

Ufak ölçekli işletmeler ve ev kullanımı için ağ oluşturma, kurumsal yönlendirici oluşturma, bilgisayar ağ dizaynı oluşturulması ve bakımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ufak olçekli işletmeler ve ev kullanımı için ağ olusturma

 

    6,9 1,2,3,9,12 A
Orta ölçekli işletmeler ve internet hizmet sağlayıcıları    6,9 1,2,3,9,12 A
Yönlendiriciler ve switch’ler 6,9 1,2,3,9,12 A
Bilgisyar ağ dizaynı olustrurlması ve bakımı 6,9 1,2,3,9,12 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ağlara giriş  
2 Ağ üzerinde iletişim+ Kısa Sınav Veri ağı simbolleri

 

3 Uygulama katmanı + Kısa Sınav Http ve dns servisleri

 

4 Osi iletim katmanı+ Kısa Sınav Port numaraları
5  Osi ağ katmanı+ Kısa Sınav Yönlendrici konfigurasyonu
6 Ağ adresleme +Kısa Sınav paketler
7 Veri bağlantı katmanı+ Kısa Sınav Veri çerçeveleme

 

8 OSI Fiziksel Katman + Kısa Sınav  Sinyaller ve bit aktarımı
9 Eternet+ Kısa Sınav Domain
10 Ağ planlama ve kablolama+ Kısa Sınav  Araçların kablo ile bağlanması

 

11 Ağ tasarımı ve denetlenmesi+ Kısa Sınav  
12 Ağ izleme ve dokumantasyonu+ Kısa Sınav  
13 Temel cisco araçları konfigurasyonu+ Kısa Sınav  
14 İp ağ olusturma için bilgisayarların konfigurasyonu.  

 

15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Cisco academy : http://cisco.netacad.net/  
Diğer Kaynaklar http://cisco.netacad.net/, PPAcket tracer, Wireshark   

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar http://cisco.netacad.net/, PPAcket tracer, Wireshark 

 

Ödevler  
Sınavlar http://cisco.netacad.net/

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 11 50
Ödev 11 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. x        
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.     x    
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. x        
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     x    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir     x    
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.       x  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir. x        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   x      
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.         x
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 0 0 0
Kısa Sınav 11 11 4
Ödev 8 3 24
Uygulama 5 1 5
Final (Bütünleme ile) 2 10 20
Toplam İş Yükü     154
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

2