• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 434
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kurumsal kaynak planlama sistemlerinde iş süreçlerinin nasıl yönetildiğini SAP sistemini kullanarak anlama.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilere gerçek hayattan iş durumları barındıran SAP sistemiyle çalışmalarına olanak vermek ve bu sistemde iş süreçlerinin etkileşimini görmelerini sağlamak. Şirketlerin pazarda rekabetini devam ettirebilmesi için gerekli gördüğü teknoloji kullanımı bilgisini öğrencilere vermek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
    1) Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin temellerinin anlaşılması   1,2,3,5 A,C
    2) Kurumsal kaynak planlama sistemlerinin her bir modülünün ve iş      s süreçlerinin anlaşılması   1,2,3,4,5 A,C
    3) SAP sisteminin kullanılarak modül yapısının anlaşılması  

8

1,2,3,4,5 A, C, E
    4) Kurumsal kaynak planlama sistemlerinde iyi ticaret uygulamalarının anlaşılması    

1,2,3,4,5

A, C, E
    5) Kurumsal kaynak planlama sistemlerinde kullanılan stratejilerin başarı (veya başarısızlık) nedenlerinin anlaşılması

 

  1,2,3,4,5 A, C, E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1) Derse giriş  
2) ERP Temelleri

 

 
3) SAP HRM: İnsan Kaynakları Yönetimi  
4) SAP PP: Üretim Planlama  
5) SAP MM: Materyal Yönetimi  
6) SAP FSMC: Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi  
7) SAP SD: Satış ve Dağıtım  
8) SAP PS: Proje Sistemi  
9) SAP FICO: Finansal Muhasebe ve Kontrol  
10) SAP PM: Tesis Bakımı  
11) SAP QM: Kalite Yönetimi  
12) SAP BI: İş Zekası  
13) SAP CRM: Müşteri İlişkileri Yönetimi  
14 SAP SCM: Tedarik Zinciri Yönetimi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Enterprise Resource Planning, 4th Edition, by Bret Wagner and Ellen Monk

 

Diğer Kaynaklar Vakalar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Vakalar
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Ödev 2 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.          
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.          
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.          
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.          
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.          
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.          
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.          
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X  
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.          
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.          

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15

 

Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.60
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri