• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 432
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kurumsal işletmelerde kullanılan yazılım sistemlerini öğrenme
Dersin İçeriği: 

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılımlarının bileşenlerini, gömülü iş süreçlerini tanıtarak işletmelerin gereksinimlerini nasıl karşıladıklarını ve yazılımın gerçekleştirilmesi projelerini örnekler vererek anlatmak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Kurumsal bilişim sistemlerinin bileşenlerini anlama

2,3

1,2,3

A,C

2)Kurumsal bilişim sistemlerinin gerçekleştirilmesi sürecini tanıma

2,3

1,2,3

A,C

  1. Eski sistemlerin ve diğer bilişim sistemlerinin kurumsal kaynak yazılımları ile entegrasyonu

2,3,8

1,2,3,12

A,C

  1. Kurumsal kaynak yazılımlarındaki altyapıların anlama

2,3,8

1,2,3,12

A,C

  1. KKY’ın gerçekleştirilmesinde proje yönetimi ve iş süreçlerinin yeniden yapılandıırılması

2,3,8

1,2,3,12

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1)

 Kurumsal sistemlerin yönetimine giriş

 

2)

Bilişim sistemlerinin entegrasyonu

 

3)

Kurumsal sistemlerin mimarisi

 

4)

Kurumsal sistemlerin geliştirme yaşam döngüsü

 

5)

Kurumsal sistemlerin gerçekleştirme stratejisi

 

6)

Vize

 

7)

Yazılım ve firma seçimi

 

8)

Operasyonlar ve gerçekleştirme sonrası

 

9)

Proje yönetimi

 

10)

Organizasyonel değişin ve iş süreçlerinin yeniden yapılanması

 

11)

Etik ve güvenlik yöntimi

 

12)

Tedarik zinciri yönetimi

 

13)

Vaka sunumları

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 “Enterprise Systems for Management”, 2/E, by Motiwalla / Thompson.

Diğer Kaynaklar

Vakalar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları

Ödevler

Vakalar

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Ödev

2

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

X

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

X

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

15

15

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

10

20

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.60

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
4