• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Visual Basic .Net platformu kullanarak yazılım geliştirme için gerekli temel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
Dersin İçeriği: 

Görsel programlamaya giriş, formlar, form elemanları, kontroller, döngüler, kıyaslama operatörleri, if önermeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Gerçek dünyaya dair sorunlara görsel programlama dili kullanarak  çözüm geliştirme

 

1,2,3,4

 1,2,3,5

 A,C,D

  Görsel bir programın hata ayıklaması

 

1,2,3,4

 1,2,3,5

 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

 

Visual basic’e giriş

 

Painter App

2

 

 the Visual Basic 2010 Express IDE

 

 Visual Basic   IDE

 

3

 Text kutuları ve düğmeler

Stok uygulaması tasarımı

4

Programlamaya giriş

 

Stok uygulaması

 

5

 Değişkenler, Hafıza kavramları aritmetik

 

Stok uygulaması

geliştirilmesi

6

Algoritma, sanal kod

Maaş Hesap makinesi uygulaması

7

AraSınav

 

 

8

 Mesaj kutucukları

 

Dişçi uygulaması

9

Do While…Loop , Do Until…Loop

 

Araba kiralama uygulaması

10

Introducing the Do…Loop While and Do…Loop Until

Repetition Statements

 Class Average App

 

11

 

 For…Next döngüleri

Faiz hesabı uygulaması

 

12

 

Select Case Multiple-Selection

 

Güvenlik paneli uygulaması

13

Ara sınav

 

 

14

Fonksiyonlar ve prosedürler

 

Maaş Hesap makinesi uygulaması

15

Final

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Visual Basic 2010 How to Program

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kaynak kodu ve  power point sunumları

Ödevler

Ders Kitabından

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

80

Kısa Sınav

4

10

Ödev

8

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

x

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

x

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

x

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir

 

 

x

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

x

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

x

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

x

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

X

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

2

10

20

Kısa Sınav

4

1

4

Ödev

8

3

24

Uygulama

5

1

5

Final (Bütünleme ile)

2

10

20

Toplam İş Yükü

 

 

154

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.16

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri