• Türkçe
  • English

Dr. Öğr. Üyesi Engin KANDIRAN
Yazılım Geliştirme Bölüm Başkanı

engin.kandiran@yeditepe.edu.tr

Bu programın amacı, aşağıdaki becerilere sahip çok yönlü yazılım geliştirme uzmanları yetiştirmektir:

- modern BT uygulamalarında uzmanlaşmış,
- bilgisayar bilimlerindeki yenilikleri takip eden,
- yönetim konularında eğitimli,
- vizyon sahibi,
- kendilerini ulusal ve uluslararası sektörle bütünleştiren,
- yabancı dil konuşabilen,
- yazılım geliştirme projelerinde yer alabilen,
- veri madenciliği ve veri bilimi alanlarında bilgi sahibi olan,
- internet programcılığı ve ağ programcılığı konularında donanımlı.

Yazılım Geliştirme Bölümü mezunları hangi pozisyonlarda ve sektörlerde iş bulabilir?

Güncel dünyanın neredeyse tüm sektörlerinde iş bulabilirler.

Yazılım Geliştirme mezunlarını arayan gözde sektörlerden bazıları şunlardır: Bankacılık Sektörü, Yazılım Endüstrisi, Telekomünikasyon, Mühendislik Firmaları vb.

Yazılım Geliştirme mezunlarının istihdam edilebileceği pozisyonlardan bazıları şunlardır: Web Tasarım ve Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Veritabanı Yöneticisi, Güvenlik Uzmanı, Stratejik Yönetim, Veri Bilimi Uzmanı, Elektronik İş Yönetimi, Kurumsal Kaynak Sistemleri yönetimi, Uzman Sistemler ve daha niceleri...

Staj Olanakları

Öğrencilerimiz müfredatımızda yer alan 2. ve 3. sınıfta olmak üzere iki zorunlu yaz stajı (30'ar gün) yaparak paydaşlarımızla bir araya gelme ve sektörle daha öğrenciyken sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadır.

Bölümün Teknolojik Altyapısı

Bölümümüz dersleri mevcut 5 bilgisayar laboratuvarı ve ilave olarak 40 yeni bilgisayar içeren 1 laboratuvarda verilecektir.

Teknolojik donanımların hızlı gelişiminden yönetim birimlerinin en etkin şekilde yararlanabilmesi için bu donanımlar üzerinde çalışan yazılım ürünlerinin de bir an önce bu gelişmelere adapte edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yeni yazılım ürünlerinin geliştirilebilmesi için temel işletme bilgisine sahip ve bilgisayar bilimlerindeki yenilikleri takip edebilen, bu alanda geniş ve üst düzey bilgiye sahip yazılımcılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca, Türkiye pazarının kendine özgü koşulları ve yaygın olarak kullanılan ticari yazılımlar dikkate alındığında, sektörün beklentilerine uyum sağlayabilecek program geliştiricilere ihtiyaç olduğu açıktır. Bu açığın, konuya yeterince hakim olmayan, sadece bilgisayar ve sistem teknolojisini bilen, uygulamalı programlama deneyimi ve yeterli disiplinler arası akademik birikimi olmayan personel tarafından doldurulması zaman ve kaynak israfına yol açmaktadır.

Bu bölümün akademik programı, geleneksel bilgisayar mühendisliği programlarının özelliklerini yansıtmakla birlikte, işletme temel modülü ile de desteklenmektedir. Bölümümüzün akademik müfredatı, yoğun pratik bilgiye sahip, firma ve sektörün kullandığı mevcut yazılımlardan yola çıkarak endüstri veya işletme ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen, başta Avrupa Birliği ve Türkiye olmak üzere dünya ihtiyaçlarına cevap verebilen, yüksek kalitede program geliştirebilen, sistem tasarımı, geliştirme sistemleri, iletişim kanalları ve nihai tüketici memnuniyeti açısından karşılaşılan sorunları çözebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Endüstri 4.0 ve sonrasında gerçekleşen dönüşümler çerçevesinde birçok sektörde aranan yazılımcılara sunduğumuz akademik eğitimlerin bir bölümünü aşağıda bulabilirsiniz. Geleceği Kodlayın: Yazılım geliştirme demo dersimizi Öğr. Üyemiz Dr. Engin Kandıran'ı dinleyin.

İzlemek için lütfen tıklayınız.

Yazılım Geliştirme Bölümü Nedir?

Yazılım Geliştirme, her geçen gün biraz daha gelişen teknoloji karşısında işletmelerin yetersiz kalmaması için ihtiyaç duydukları personellerin donanımlı, pratik ve dinamik şekilde yetiştirilmesini amaçlayan bir alandır. Çok geniş çalışma alanı bulunan Yazılım Geliştirme Bölümü, öğrencilerine oldukça geniş yelpazede meslek olanakları sunar.  Standartları yüksek olan ve geleceğin meslekleri arasında ilk sıralarda gösterilen bölüm, 4 yıl süreli bir eğitim verir. Donanım ve yazılım konularında gereksinim duyulan teknik personellerin yetiştirilmesinde son derece önemli bir yere sahip olan bölüm sayesinde, öğrenciler farklı kariyer olanakları yakalamakla kalmaz; aynı zamanda işletmelerin daha iyi ve yüksek yerlere gelmesinde kilit isimler olabilirler. Farklı çalışma alanlarına sahip olan bölümün öğrencileri, tüm eğitim öğretim süresince çeşitli alanlarda yetkinlik kazanırlar.

Yazılım Geliştirme Bölümü taban puanları şartlarını karşılayan öğrenciler, kendilerine iyi bir kariyer planı yapabilirler.  Otomotivden enerji sistemlerine kadar birçok alanda iş bulma imkânı olan öğrenciler, dünyada ki gelişmeleri yakından takip ederek ülkenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilecek kapasitede eğitim alırlar. Bilişim sektöründeki hızlı değişimler karşısında yetersiz kalan işletmeler, bu alanda yetişen profesyonel personeller sayesinde aradıkları yükselmeyi yakalamakla kalmaz; aynı zamanda dünya standartlarında bir yer edinme imkânı da bulurlar. Bu nedenle sektörde önemli bir yazılımcı açığının bulunması, son dönemde Yazılım Geliştirme Bölümü’ne olan ihtiyacı bir hayli arttırmıştır.

Yazılım Geliştirme Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü               Genel Kontenjan                     Yerleşen             En Düşük Puan       En Yüksek Puan

 

SAY-Burslu                             2                                          2                  410,95905               452,57757   

 

SAY-%50                               20                                        20                  248,54672              339,03716

Burslu

Yazılım Geliştirme Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yazılım Geliştirme Bölümü ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Misyon Vizyon

Misyonumuz

Yeditepe Üniversitesi’nin Yazılım Geliştirme Bölümü’nde ki en büyük görevi; bu alanda yenilikleri izleyen, vizyon sahibi, yabancı dile son derece hakim, kendi projelerini üretebilecek ve yönetebilecek, veri madenciliği konusunda yetkin bireyler yetiştirmektir. Çağdaş bilim konusunda son derece başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bölüm, hem ulusal alanda hem de uluslararası sektörlerde son derece etkin çalışmalar ortaya koymaya çalışır. Öğrencilerin yazılım geliştirme projelerinde geniş ölçüde yer alabilmeleri için gerekli her türlü olanağı sunan üniversite, İnternet ve bilişim konusunda son derece yetkin bireyler yetiştirilmesine imkân tanır.

 

Vizyonumuz

Yazılım Geliştirme Bölümü; çok yönlü ve bilişim sektöründe her zaman dinamik bireyler yetiştirmeyi hedeflemekle kalmaz aynı zamanda bu bireylerin ülkenin kalkınmasında sorumluluk sahibi olmalarında da titizlikle çalışır. İlerleyen süreçte ülkede bulunan ciddi yazılımcı açığını kapatmayı hedefleyen Yeditepe Üniversitesi, başarılı ve donanımlı mezunları ile her zaman sektörlere gereken desteği en iyi şekilde sunmayı amaç edinir. Birçok yazılım projesinde görev alabilecek öğrenciler yetiştirmek, uluslararası alandaki bilişim ve teknolojilerini takip etmek, edindikleri bilgileri kendi ülkelerinde uygulamak ya da en baştan bilişim projeleri üretebilmek için yeterli standartlarda öğrenci eğitmek hedeflenir. Hemen her ülkenin en büyük problemlerinden biri, yazılım alanındaki personel açığıdır. Yeditepe Üniversitesi de bu durumun bilincinde bir üniversite olarak bu açığı en iyi şekilde kapatmayı hedefler.

Öğrenci Değişim Programları

Yazılım Geliştirme Bölümü’nde yurt dışında yaşanan gelişmeleri takip etmek ve yeni projeler geliştirebilmek son derece önemlidir. Bu nedenle de öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, alanlarında daha geniş fikirli kişiler olabilmeleri çok önem verilen konulardandır. Üniversite hem verdiği yabancı dil dersleri hem de öğrenci değişim programları ile öğrencilerin kendilerini geliştirmesine imkân tanır. Öğrenci değişim programları kapsamında, öğrenciler eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında alırken bir yandan da farklı kültürleri tanıma olanağı elde ederler.

Bologna Süreci

Bologna Süreci ile Yeditepe Üniversitesi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ortak çalışmalar yaparak eğitim düzeylerindeki farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışır. Aynı zamanda öğrenciyi hedef alan bu programlar sayesinde, daha nitelikli eğitimlerin verilebilmesi için çalışmalar yapılır.

Çift Ana Dal ve Dal Olanakları

Yazılım Geliştirme Bölümü kapsamında öğrenciler, kendilerini farklı bölümlerde de geliştirme imkânı bulurlar. Yalnızca Yazılım Geliştirme ile sınırlı kalmak istemeyen ve kariyer planlarını destekleyecek farklı alanlara da yönelmek isteyen öğrenciler kendi alanlarına yakın olan diğer lisans bölümlerinde çift ana dal programlarına katılabilirler. Mezun olanlar, yazılım geliştirme diplomaları yanında çift ana dal diplomasına da sahip olurlar.