• Türkçe
  • English

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün vizyon ve amacı nedir?

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün amacı çağdaş bilişim uygulamalarına hakim olan, yenilikleri izleyebilen bilgisayar bilimleri, yöneticilik konularında eğitilmiş, vizyon sahibi, ulusal ve uluslar arası sektörle entegre olabilen, yabancı dili bilen, yazılım geliştirme projelerinde yer alabilecek, veri madenciliği ve veri bilimi alalanlarında bilgi sahibi, internet programcılığı ve ağ programlama konuları hakkında donanımlı hakim olan çok yönlü yazılım geliştirme uzmanları yetiştirmektir.

Yazılım Geliştirme Bölümü mezunları hangi pozisyonlarda ve sektörlerde iş bulabilirler?

Yazılım Geliştirme Bölümü mezunları,

Bankalar, Yazılım Sektörü, Telekomünikasyon, Web tasarım ve geliştirme uzmanı, Sistem uzmanı, Sistem yöneticisi, Veri Tabanı yöneticisi, güvenlik uzmanı, stratejik yönetim, veri bilimi uzmanı, elektronik iş yönetimi,kurumsal kaynak sistemleri yönetimi, uzman sistemler konularında kamu ve özel sektörde iş bulabilirler.

Yazılım Geliştirme Bölümü'nde ki staj imkânları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öğrencilerimiz, müfredatımızda 2. ve 3.sınıfta iki zorunlu yaz stajı (30’ar gün) yaparak, sektördeki paydaşlarımızla bir araya gelme şansı bulmakta ve henüz öğrenciyken sektörle sıcak ilişkiler kurma fırsatı yakalamaktadırlar.

Yazılım Geliştirme Bölümü programına tanınan kontenjan, burs ve ücret bilgileri nelerdir?

Yazılım Geliştirme Bölümü, yıl itibariyle tam burslu ve indirimli öğrenci programa kabul edilmekte olup, programa tanına kontenjan bilgileri, YÖK kontenjan kılavuzunda belirtilmektedir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muza uygulanacak ücret, web sitemizce ücretler bölümünde https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler bulunmaktadır.

Yazılım Geliştime Bölümü'nün teknolojik altyapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün dersleri hali hazıda bulunan 4 adet bilgisayar labaratuarına ilaven yeni yapılan 40 adet bilgisayar içeren 1 lab la bereaber uygulamalı olarak verilecektir.

Yazılım Geliştime Bölümü'nün akademik kadrosu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nden almakta olduğumuz ortak derslerde, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi öğretim üyeleri derslere girmektedir. Ayrıca sektörde çalışan eğitmenlerimiz, bulut-bilişim, bilgi güvenliği ve veritabanı yönetim sistemleri gibi bölüm ile ilgili teknik dersleri vermektedirler.

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün diğer benzeri bölümlerden (Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim-Bilişim Sistemleri vs.) farklılıkları nelerdir?

Yazılım Geliştirme Bölümü'nün diğer benzeri programlardan farklı özellikleri şöyle özetlenebilir: • Öğretim dilinin İngilizce olması ve 2. Bir yabancı dil öğrenme olasılığını sağlanması • Sektör katılımlı dersler ve sektörden gelen öğretim görevlileri sayesinde, sektördeki gelişmeleri takip edebilmeleri, • Zorunlu iki adet Yaz Stajı ile okulda öğrendiklerini kamu ve özel sektörde uygulama imkanı bulacaklar, mezun olmadan teorik bilgilerini iş hayatında pratiğe dökme şansı yakalamaları • Benzer statüdeki programlardan farklı olarak 4 yıllık bir akademik programa sahip olması: Benzer statüde ki Meslek Yüksek Okulları’nda benzer isimdeki programlarda eğitim süresi 2 akademik yıldan oluşmaktadır. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’muzda ise Yazılım Geliştirme Bölümü 4 yıllık bir müfredata sahiptir. Bu da teorik ve teknik alanda öğrencilerimize daha geniş bir öğrenim yelpazesi sunmaktadır. Seçmeli ders havuzumun genişliği sayasinde öğrencilerimizi uzmanlaşmak istedikleri bilşim konusunda gerekli yönlendirmeleri yaparak iş sektörüne hazır bir hale getirmeye çalışıyor olacağız.

Yazılım Geliştirme Bölümü'nde çift anadal(ÇAP) imkanları var mıdır?

Öğrencilerimizin talebi olduğu takdirde, istedikleri bölümlerle ÇAP anlaşması yapmamız mümkündür. Öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir bölümle yandal yapabilirler.

Bölümümüz ile çift anadal (ÇAP)  anlaşması yapılmış olan bölümler;

Yazılım Geliştirme bölümü ile E-Ticaret bölümü