• Türkçe
  • English

    Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı ve YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven 5 Nisan 2023 tarihinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesini ziyaret etmişlerdir. Dekan V. Prof. Dr. Bekir Tevfik Akgün, Dekan Yardımcıları, Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin katıldığı toplantıda Sn. Kamalı Yazılım sektörünün güncel durumu ve nitelikli yazılımcı yetiştirmenin önemi hakkında bir konuşma yapmıştır.

   Toplantıda Yeditepe Üniversitesi ve YASAD arasında işbirliği yapılarak; öğrencilerin sektör gereksinimlerini karşılayan eğitimler almasının ve üye firmaların zorunlu ve genişletilmiş staj destekleri ile yazılım ve bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedefleyerek öğrencilerin istihdamına doğrudan katkıda bulunmasının önemi tartışılmıştır.

   Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi işbirliği, öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonu ve sürekli gelişen bilişim teknolojileri bilgisine sahip mezunlar yetiştirilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır.