• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CIS 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, döngüler, kontrol yapıları, diziler vb. gibi programlama dillerinin yapı taşlarını tanıtır. Ayrıca, öğrenciler en iyi programlama uygulamalarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Programlamanın temel yapı taşları, diziler, hata ayıklama, sürüm kontrol sistemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Öğrenci, programlamadaki temel kavramları tanımlayabilecektir, 1 1,2,3 A,C
2 Öğrenci, Java dilinde program yazabilecek, derleyebilecek ve hata açıklayabilecektir. 1 1,2,3 A,C
3 Öğrenci, Java’da kontrol yapılarını (karar ve döngü ifadeleri) kullanabilecektir. 1 1,2,3 A,C
4 Öğrenci, Java’da fonksiyon tasarlayabilecektir. 1 1,2,3 A,C
5 Öğrenci, Versiyon kontrol sistemlerini kullanabilecektir. 1 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Nasıl Çalışır (Bellek, CPU, ALU) Ders notları
2 Versiyon Kontrol (git) Ders notları
3 Programlamada En iyi Uygulamalar(Adlandırma kuralları, paketleme) Ders notları
4 Programlamanın Bileşenleri Ders notları
5 İlkel Veri Tipleri ile Başlangıç Ders notları
6 String Veri Tipi ile çalışma Ders notları
7 ARA SINAV Ders notları
8 Kontrol Yapıları Ders notları
9 Diziler Ders notları
10 İki ve Çok Boyutlu Diziler Ders notları
11 Yinelemeler (Döngüler) Ders notları
12 Fonksiyon Yazma Ders notları
13 Özyineleme Ders notları
14 Hata Ayıklama Ders notları
15 FINAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Introduction to Programming with Java: A Problem Solving Approach. 2nd ed. Dean and Dean, McGraw-Hill, 2013.

Head First Java, 2nd ed., Sierra and Bates, O'Reilly, 2005.

Diğer Kaynaklar Java tutorials, (https://docs.oracle.com/javase/tutorial/), Oracle.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 10 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Yazılım Geliştirme mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. X          
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.   X        
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.       X    
4 Yazılım geliştirme mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X    
5 Yazılım geliştirme mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   X        
6 Yazılım geliştirme mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.       X    
7 Yazılım geliştirme veri kavramı, yapıları, modelleri ile veri tabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veri tabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.     X      
8 Yazılım geliştirme mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     X      
9 Yazılım geliştirme bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.            
10 Yazılım geliştirme günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 10 1 10
Ödev 10 3 30
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     165
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,6
Dersin AKTS Kredisi     7
1