• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 366
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin elektronik ortamlarda ticaret yapma ve iş yönetimi konusunda genel bilgi, beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, e-işin güvenliği, yasal ve politik yönleri konularında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. E-iş ve e-ticaret kavramlarını ayırt edebilir.

 

2

1,2,3

A

  1. E-ticaret iş modelleri özelliklerini karşılaştırabilir.

 

2

1,12

A,C

  1. E-ticaret ve elektronik ödeme yöntemleri arasında model ilişkisi kurabilir.

 

1,7

1,2,3

A,C

  1. E-iş ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki bağları kavrar.

 

2,4

1,3

A,C

  1. E-iş ortamının etik ve insani yönünü değerlendirebilir.

 

10

1,2,3

A

  1. E-ticaret için gerekli güncel araçları kullanabilir.

 

1,3,4

 

1,2,3

A,C

  1. E-iş güvenliği için uygulanan teknik ve yöntemleri değerlendirir.

 

 

1,9

1,2,3

A

  1. Yeni e-iş teknolojileri konusunda alternatif bakış açılarını karşılaştırabilir.

 

5,6,8

1,3,12

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ, E-TİCARET TARİHSEL GELİŞİM

 

2

E-TİCARET MODELLERİ VE STRATEJİLER

 

3

E-İŞ PERAKENDE VE SERVİS SEKTÖRÜ

 

4

E-İŞ VE PAZARLAMA

 

5

E-İŞ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

 

6

E-İŞ PAZAR ARAŞTIRMASI

 

7

ARA SINAV

 

8

E-İŞ ETİK VE SOSYAL YÖNÜ

 

9

E-İŞ ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

10

E-İŞ VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

 

11

E-İŞ – MOBİL TİCARET

 

12

B2B E-İŞ

 

13

E-İŞ VE SOSYAL MEDYA

 

14

TÜRKİYE’DE E-İŞ

 

15

FİNAL SINAVI

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY, (2009),  K. C. Laudon, C. G. Traver, 5th ed., Pearson

Diğer Kaynaklar

 http://www.businessinsider.com/sai, http://www.ecommercetimes.com/

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Önceki dönemlerden yeni bir e-iş kurma sınıf projesi örnekleri.

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

-

0

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

X

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

X

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

X

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

X

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

X

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

X

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Ara Sınav için Bireysel  Çalışma

1

8

8

Kısa Sınav

-

0

0

Ödev

1

30

30

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3