• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 498
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere araştırma yöntemleri, literatür araştırması, raporlama, yazılı ve sözlü bilimsel sunum tekniklerini öğretme, mümkün olabildiği ölçüde programlama, yazılım geliştirme ve sektörle işbirliği olanağı sağlama.
Dersin İçeriği: 

Bir fakülte danışmanının gözetmenliği altında uygulamaya yönelik belli bir konunun analiz, tasarım ve gerçeklenmesi, sonuçların rapor ve seminer olarak sunumu.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Soru-Cevap, 2: Tartışma 3: Uygulama 4: Durum İncelemesi 5: Literatür Araştırması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Rapor B: Sözlü Sunum C: Bilimsel İngilizce Kullanımı D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Literatürü bilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,5

A,B,D

Literatür taramasını bilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,5

A,B,D

Araştırma yöntemlerini bilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

A,B,D

Bilimsel doküman hazırlamayı bilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3,4

A,C,D

Bilimsel sunum yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3,4

A,B,D

Sözlü ve yazılı ifade yeteneğini geliştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

A,B,C,D

Sektörle işbirliği olanaklarını geliştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,3,4

D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Literatür Taraması

 

2

Literatür Özeti

 

3

Araştırma Problemi ve Çalışma Planının Geçici olarak oluşturulması

 

4

Tezin giriş bölümünün düzenlenmesi

 

5

Araştırma

 

6

Geliştirme

 

7

ÖN SONUÇLARIN SUNUMU VE PROBLEM İLE ÇALIŞMA PLANININ KESİNLEŞTİRİLMESİ

 

8

Ek Araştırma

 

9

Ek Geliştirme

 

10

Sonuçların birleştirilmesi

 

11

Yazılım yahut idari çözümün hazırlanması

 

12

Ön rapor ve Turnitin kontrolü

 

13

Son rapor ve sunumun hazırlanması

 

14

YAZILI TEZ VE SÖZLÜ SUNUM

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Seçilen konuya bağlı

Diğer Kaynaklar

Seçilen konuya bağlı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçilen konuya bağlı

Ödevler

Seçilen konuya bağlı

Sınavlar

Eski bitirme tezleri

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Kısa Sınav

1

50

Ödev

1

25

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı proje konusuna dayalı olduğu için değerlendirme yapılamamıştır.

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

6

90

Ara Sınav

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

16

2

32

Proje

1

45

45

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

197

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7.88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8

 
 
4