• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 105
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencilere bilişim yönetiminin temel kavramlarını tanıtma, bilişim yönetiminin kavramsal temelleri ve sistem yaklaşımı ile çağdaş işletme kavramlarını, enformatik ve bilgi yönetimini, bilgi yönetiminin tarihçesini, kurumlarını, bilgi toplumunu, bilgi işleme teknolojilerini anlatmak.
Dersin İçeriği: 

Bilişim yönetiminin temel kavramları, bilişim yönetiminin kavramsal temelleri, çağdaş yönetim, sistem yaklaşımı, enformatik; bilgi yönetiminin tarihçesi,  bilgi yöneten kurumlar, bilgi toplumu, bilgi yönetim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşmesi,  Bilişim yönetiminin temel kavramları, bilişim yönetiminin kavramsal temelleri, çağdaş yönetim, sistem yaklaşımı, enformatik; bilgi yönetiminin tarihçesi,  bilgi yöneten kurumlar, bilgi toplumu, bilgi yönetim teknolojileri, insan bilgisayar etkileşmesi, 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 12: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. İşletmeler ve enformatik çevreleri hakkında kısa genel bilgi edinilir

8, 11

1,12,3

A,C

2. Bilgi hakkındaki temel kavramların farkında olma

7,8

1,2,3

A,C

3. Bilgi ve verilerle ilgili temel süreçler hakkında kısa bilgi edinme

7,8,9

1,12,3

A,C

4. Planlama, karar verme, kullanıcı isteklerini karşılamaya yönelik karar verme ve strateji geliştirme hakkında bilgi edinme

8

1,2,3,12

A,C

5. Bilgi ve bilişimle ilgili kavramların değişik alanlarda yaygın kullanımını anlama ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları inceleme

11

1,2,3,12

A,C

6. Bilgi yönetiminin idari yönlerini anlama

11

1,2,3,12

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Bilgisayar okur yazarlığı kavramları

2

Bilgi bilimi ve enformatik mesleği

Otomatik Bilgi İşlem kavramları

3

Bilgi ve Kurumlar

Kurumlarla ilgili bilgiler

4

İşlevsel enformatik yönetimi

İşletmelerde enformatik uygulamaları ile ilgili vaka çalışması

5

Çağdaş işletmelerde enformatik alt yapısının yapılandırılması

Stratejilerin uygulanması

6

Bilginin yaratılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve denetlenmesi

İşletmede fırsat yaratılmasında bilginin önemi

7

Planlama, Karar Alma, Strateji Geliştirme

Çeşitli Stratejiler

8

Arasınav

 

9

İnsan Bilişim etkileşmesi ve kaynak yönetimi

İnsan Kaynaklarının fonksiyonları

10

Bilgi depolanması, güvenliği ve kullanılması

Veri ve ağ güvenliği

11

Kullanıcı ihtiyaçlarının saptanması ve kaynak analizi

Vaka Çalışması

12

Bilgi sistemleri analizi ve değerlendirilmesi

Vaka Çalışması

13

Bilgi kaynakları ve planlama

Bilgi İşlem (ACM 111)

14

 Sosyal ve siyasi yönler

Değişik değerler

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2016): Management Information Systems: Managing The Digital Firm, 14th Ed. Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall.

 

Evans, A., Martin, K., and Poatsy, M.A. (2015). Technology In Action, Complete, 12th Ed. USA, Pearson. ISBN-10: 0133949567, ISBN-13: 9780133949568.

 

Bovee, C. L. and Thill, J.V. (2014). Business in Action, 7th Ed. USA, Pearson. ISBN-10: 0136154085, ISBN-13: 978-0136154082.

 

Laudon, K.C. and Traver, C.G. (2014). E-Commerce 2014, 10th Ed. Pearson/Prentice Hall.

 

Motiwalla, L.F. and Thompson, J. (2012). Enterprise Systems for Management, 2nd Ed. USA, Pearson. ISBN-10: 0132145766, ISBN-13: 978-0132145763.

 

Middleton, Michael (2002). Information Management, A consolidation of operations analysis and strategy. Center for Information Studies, Charles Sturt University, NSW, Australia, ISBN 1-876938-36-6.

Diğer Kaynaklar

LaBerta, Catherine (2012). Computers Are Your Future, 12th Ed. Pearson/Prentice Hall.

 

Maeder, M., Hädrich, T. and Peinl, R. (2009): Enterprise Knowledge Infrastructures, 2nd Ed., Springer. eBook ISBN: 978-3-540-89768-2. Softcover ISBN: 978-3-540-89767-5.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Dersin power point sunumları, ek okuma materlyalleri
Ödevler Çeşitli ödevler.
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

1

20

Toplam

 

60

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veri tabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veri tabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

x

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

X

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

x

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

18

18

Kısa Sınav

4

1

4

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 30 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

 5

 
1