• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CIS 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere temel bilgisayar bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders şu konuları içermektedir: Bilgi Teknolojilerine ile alakalı temel kavramların tanıtılması, Word, Excel, PowerPoint gibi temel ofis programları. Bilişim etiği.
Dersin İçeriği: 

Bilgisayarlar, internet, bilişim sistemleri ve teknolojilerine genel bakış. Temel bilgisayar kullanım becerisi. Etik konuları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Öğrenci enformasyon sistemlerini anlar. 1 1,2,3 A,C
2 Öğrenci enformasyon sistemlerinin bileşen açıklar. 1 1,2,3 A,C
3 Öğrenci Word ile rapor hazırlayabilir. 1 1,2,3 A,C
4 Öğrenci Excel ile veri analizi yapabilir. 1 1,2,3 A,C
5 Öğrenci etik konuları anlar. 1 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölüme giriş Ders notları
2 Bilgisayara genel bakış (tarihçe, bileşenler, işletim sistemleri, açık kaynak yazılımlar) Ders notları
3 Güvenlik (şifreler, virüsler, yedekleme, güncellenme) Ders notları
4 İnternette arama (ve, veya değil, arama sorgulaması), teknik kaynaklar Ders notları
5 Word ile rapor hazırlama Ders notları
6 Word ile rapor hazırlama Ders notları
7 ARA SINAV Ders notları
8 Excel ile veri analizi Ders notları
9 Excel ile veri analizi Ders notları
10 eposta Ders notları
11 Blog (markdown) Ders notları
12 Sosyal medya kullanımı Ders notları
13 Etik konular Ders notları
14 Doğru soru sorarak bilgiye ulaşmak Ders notları
15 FINAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  • Management Information Systems: Managing the digital firm, Laudon and Laudon, Pearson, 2007.
  • Enterprise Knowledge Infrastructures, 2nd Edition, Maier, Haedrich and Peinl, Springer, 2009.
  • Principals of Information Systems: Managerial approach, 14th Edition, Stair and Reynolds, Course Technology, 2020.
  • Technology in Action,16th Ed., Evans and Martin, Pearson, 2019.
Diğer Kaynaklar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 20
Ödev 4 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Öğrenciler gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. X          
2 Öğrenciler gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.   X        
3 Öğrenciler bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.       X    
4 Öğrenciler günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X    
5 Öğrenciler günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   X        
6 Öğrenciler bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.       X    
7 Öğrenciler yazılım geliştirme veri kavramı, yapıları, modelleri ile veri tabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veri tabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.     X      
8 Öğrenciler ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     X      
9 Öğrenciler bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olur.            
10 Öğrenciler günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 8 8
Ödev 4 2 8
Final 1 15 15
Bütünleme 1 15 15
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.6
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1