• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 363
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Kablosuz ağlar, uydu haberleşmesi, kullanılan elemanları, etkin kullanma şekilleri ve günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği: 

Kablosuz ağların çalışma prensipleri, fiziksel özellikleri, TCP/IP haberleşme protokolü, günümüzde kullanılan kablosuz ağ teknolojileri ve kablosuz ağların kurulma yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kablosuz ağların çalışma prensipleri hakkında bilgi verir. 6,9  1,2,3  A,B,D
Kablosuz iletişimin arkasındaki fiziksel özellikleri açıklar. 6,9  1,2,3  A,B,D
TCP/IP (Transmission Control Protocol) protokolü ve çalışma yapısı hakkında bilgi verir. 6,9  1,2,3  A,B,D
Günümüzde kullanılan kablosuz ağ teknolojilerini açıklar. 6,9  1,2,3  A,B,D
Bir kablosuz ağ kurulumu üzerinde pratik yapılır. 6,9  1,2,3,5  A,B,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uydu teknolojilerinin tarihçesi ve tanıtımı  
2 Uydu tipleri  
3 Uydu teknolojilerindeki sistem elemanları  
4 Haberleşme uyduları ve ağ yönetimleri  
5 Haberleşme protokolleri Uygulamaları ve sinyal taşıyıcıları  
6 Kablosuz ağlarının tarihçesi ve teknolojileri  
7 Kablosuz ağların sistem elemanları, antenler ve çalışma prensipleri  
8 ARA SINAV  
9 TCP/IP ve OSI protokolleri ve modelleri  
10 Kablosuz ağ örnekleri ve kuruluş yöntemleri  
11 Kablosuz ağ örnekleri ve kuruluş yöntemleri  
12 Saha projesinin tesbiti  
13 Proje gruplarının kurulması ve iş bölümlerinin yapılması  
14 Saha çalışması ekipmanlarının temini ve dağıtılması  

 

15 Proje denetlenmesi /Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notları, sunumlar ve videolar.  
Diğer Kaynaklar Designing a Wireless Network  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Proje 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. x          
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.            
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. x          
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir            
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.     x      
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.            
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.            
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.         x  
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 9 9
Proje 1 30 30
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,56
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri