• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CYB 422
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar sisteminin (donanım), veri akış hatları ve depolama (bellek yönetimi) işlevsel birimlerindeki temel kavramları ve gelişmeleri, ikili, sekizli, on altılı sistemde sayıların gösterimi ve işlemleri. Intel 80x86 mimarisi, makine ve çevirici dili, donanım birimleri, Boole Mantığını tanıtma.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, bilgisayar organizasyonu ve mimarisindeki ileri konuları, bilgisayar donanım teknolojileri, çevre cihazlar ve depolama cihazları bilgisayar aritmetiği ve çevirici dili ile programlama konularındaki son gelişmeleri içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişim mezunu bilgisayarların temel donanım bileşenlerini ve işleyiş mantığını bilir. 3,4,6 1,3,4 A,B,C
Bilişim mezunu farklı donanımsal ortamlarda uygulamalar tasarlar. 2,3,4,6 1,2,3,4 A,B,C,D
Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahiptir 3,6 1,3,4 A,B,C
Değişik sayı sistemleri, Boole Mantığını bilir. 2,6 1,3,4 A,B,C
Intel x86 mimarisi ve bu ortamda makine dili ve çevirici dilini bilir. 3,6 1,3,4 A,B
Donanım ve işletim sistemindeki sıklıkla oluşan arızaları bilir ve gereken bakımı yapar. 9,6,3 1,2,3,4 A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayar sistemleri, bilgisayar sistem yapı ve mimarisine giriş. ACM 111
2 Bilgisayarların kısa tarihçesi, bilgisayar donanımında dört kuşak, yonga organizasyonu ve mimarisinde gelişmeler, Intel x86 mimarisindeki gelişmeler, Amdahl yasası. ACM 111
3 Bilgisayar işlevleri ve bağlantıları, kesimler, veri yolları, değişik düzeylerde önbellek, giriş çıkış tamponları ve kontrol donanımı. ACM 111
4 Bilgisayar ana devre kartı ve bileşenleri. ACM 111
5 Kişisel bilgisayarların sökülmesi ve montajı. Kişisel bilgisayar yapımı. 3,4 Haftalar
6 Çevre birimleri, diskler, yazıcılar, temel ağ yapıları. ACM 111
7 ARA SINAV  
8 Taşınabilir sistemler, bilgisayar bileşenlerin kurulumu ve yükseltilmesi, performansın en iyileştirilmesi, bakım ve önleyici bakım. ACM 111
9 Donanım arızaları, işletim sistemi kurulumu, yazılım arızaları. İşletim Sistemleri
10 Sayı sistemleri, taban değiştirme, bilgisayar aritmetiği, bellekte tamsayı ve kayan noktalı sayıların saklanması, üsten ve alttan taşma. MATH 171-2
11 80x86 yongası ve çevirici dili, MOV ve INT komutları, etiketler ve atlamalar. ACM 221
12 Değişkenler ve dizeler. Matematiksel işlemler. ACM 222
13 Bilgisayar aritmetiği ve çevirici dili uygulamaları. 11,12 Haftalar
14 Sayısal ve mantık devreleri,  
15 TEKRAR VE ARA SINAV  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Computer Organization and Architecture, Designing for Performance, Eighth Edition, William Stallings, Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar A+ Complete Lab Manual, Third Edition; Donald R. Evans and Scott Johnson ISBN:0782142516

Computer Architecture, A Quantitative Approach, Fourth Edition, John L. Hennessy and David A. Patterson

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 66
Kısa Sınav 4 16
Ödev 10 18
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 112,262)            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368,473)       X    
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)         X  
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 311,322)       X    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321). X          
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369,370)         X  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.(ACM 211, 364)   X        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 221,364)            
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)       X    
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 4 1 4
Ödev 10 3 30
Final 2(Bütünleme Dahil) 2 4
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri