• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin sistem analizi prensiplerini anlamalarını ve onlara iş gereksinimlerini analiz edebilecekleri ve iş ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri dizayn edebilecekleri yetileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Bu ders bilgi sistemlerini yönetme ve geliştirme yönündeki yetileri geliştirme için önem taşıyan başlıca kavramları, taslakları, metodolojileri, teknikleri ve araçları tanıtmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sistem analizi prensiplerinin anlasilmasi 2,3,4 1,2,3  
Sistem gereksinimlerinin belirleme becerisinin kazanılması 2,3,4 1,2,3,12  
Sistem bileşenlerinin ve çevrelerinin dizayn edilmesi becerisinin kazanılması 2,3,4 1,2,3  
Programcıların faydalanabileceği detaylı modellerin oluşturulmasıı becerisinin kazanılması 2,3,4 1,2,3,12  
Kullanıcı arayüzlerinin girdi,çıktı ve kontrollerine ait veritabanı bileşenlerinin anlaşılması 2,3,4 1,2,3,12 C
Bilgi sistemlerinin analiz edilmesi, dizayn edilmesi ve geliştirilmesi sırasında karşılaşılabilecek problemlere çözüm bulma yetisinin kazanılması 2,3,4,5,6 1,2,3  

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ DERS PROGRAMI
2 SİSTEM ANALİZİ VE TEMELLERİ BÖLÜM1
3 İŞ ANALİZİ BÖLÜM2
4 PROJE YÖNETETİMİ BÖLÜM3
5 GEREKSİNİMLERİN ANALİZİ BÖLÜM4
6 VERİ VE SÜREÇ ANALİZİ BÖLÜM5
7 NESNE ANALİZİ BÖLÜM6
8 GELİŞTİRME SEÇENEKLERİ BÖLÜM7
9 ARAYÜZÜN DİZAYN EDİLMESİ BÖLÜM8
10 VERİNİN DİZAYN EDİLMESİ BÖLÜM9
11 SİSTEM YAPISININ PLANLANMASI BÖLÜM10
12 SİSTEMİN OPERASYONEL HALE GETİRİLMESİ BÖLÜM11
13 GÜVENİLİR VE DESTEKLEYİCİ SİSTEMLER BÖLÜM12
14 TEKRAR  
15 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gary B. Shelly and Harry J. Rosenblatt, Analysis & Design for Systems, 2012, International 9th Edition, Course Technology
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.            
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.       x    
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.            
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.            
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.            
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.       x    
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       x    
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.            
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     106
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,24
Dersin AKTS Kredisi     4

 

2