• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 480
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler iş dünyasındaki temel Bilgi Teknolojisi (BT) alanlarının önemini ve gerçek yaşam uygulamalarını keşfedeceklerdir. Büyük işletmelerin BT organizasyonları hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaklar, BT yönetiminin rollerini, süreçlerini ve en iyi uygulamalarını öğreneceklerdir. Öğrenciler kurumsal BT'de kullanılan ve kurumsal hayata daha hızlı uyum sağlayabilecek en son trendler ve teknolojilerle tanışacaklardır. Çeşitli alanlardan kurumsal uzmanlar konuk konuşmacı olarak derse katılacaktır.
Dersin İçeriği: 

BT yönetiminin kısa bir tarihi ve dijital dönüşüme genel bakış. BT ekosistemi. ITIL ve IT operasyonları. Proje yönetimi ve çevik uygulamalar. Devops ve Mikroservisler. Altyapı, iş zekâsı ve BT güvenliğindeki son trendler. Otomasyon, robotik süreç otomasyonu ve sohbet robotları. Ses teknolojilerine genel bakış. BT yönetiminin geleceği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
BT yönetimi hakkında bilgi sahibidir ve dijital dönüşüm kavramlarını tanımlayabilir ve yorumlayabilir.   1,2,3 A,C
Bir BT organizasyonundaki temel rolleri anlar ve bunların etkileşimlerini tanımlayabilir. 6 1,2,3 A,C
BT operasyonlarının ne anlama geldiğini anlar ve ITIL hizmet yaşam döngüsünü tanımlayabilir. 6,8 1,2,3 A,C
Agile, Watefall, Scrum, Kanban gibi kavramları bilir ve bu metotların belirli avantajlarını ayırt eder. 6,8 1,2,3 A,C
BT altyapısı, İş Zekası ve BT Güvenliğindeki en son eğilimleri anlar. Bu eğilimleri gerçek yaşam örnekleriyle eşleştirebilir. 6,8 1,2,3 A,C
Ses teknolojilerinin (PBX, IVR, ses biyometrisi vb.) temellerini kavrar, bu teknolojileri gerçek yaşam uygulamalarında tanımlayabilir. 6,8,9 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 BT Yönetimi ve Dijital Dönüşümün Tarihçesi  
2 Tipik BT Organizasyonu, BT Ekosistemi  
3 ITIL ve IT Operasyonları, L1, L2 ve L3 operasyonları  
4 BT bütçe yönetimi ve satın alma  
5 BT Proje Yönetimi ve Çevik Metodolojiler  
6 Servis Odaklı Mimari, Mikroservisler ve Devops  
7 Tekrar ve Ara Sınav  
8 BT Altyapı Teknolojilerinde Son Trendler  
9 İş Zekasında Son Trendler  
10 Siber Güvenlikte Son Trendler ve Kavramlar  
11 Otomasyon, Robotik Süreç Otomasyonu ve Chatbotlar  
12 Ses Teknolojilerine Giriş (PBX, IVR, ses biyometrisi, ses analitiği vb.)  
13 Bilgi Teknolojileri Yönetiminin Geleceği  
14 Tekrar ve Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Urbach N., Ahlemann F.  IT Management in the Digital Age. Springer, 2019

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sunumlar
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Çalışma kağıtları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 2 5
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. X          
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. X          
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. X          
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. X          
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   X        
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.     X      
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.   X        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X    
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.       X    
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. X          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ödev 2 2 4
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.16
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri