• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
AFN 360
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Blockzincir, merkez bankalarından bağımsız olarak çıkarılan ve aracılara ihtiyaç duymadan ödeme yapmak için kullanılabilen bir kriptopara birimi olan Bitcoin'in teknolojik temeli olarak öne çıktı. O zamandan beri, blokzincir teknolojisi, yapılacak işlemleri otomatikleştiren akıllı sözleşmeler, ek kriptopara birimleri ve kripto-varlıklar, yeni iş girişimleri için fon toplamadan, büyük mühendislik projelerinde güven ve şeffaflık sağlamaya kadar her şeyi kapsayan uygulamalar oluşturmamıza izin veren platformlara yol açtı. Teknoloji hala oldukça yeni ve yenilikçi uygulamalar geliştirilmeye ve piyasalarda test edilmeye devam ederken, sorunlar ortaya çıktığında teknolojik düzeltmelere ihtiyaç duyulabilir. Kriptopara işlemleri bağlamındaki anonimlik dolandırıcılığa da yer veriyor ve bu yüzden vergi daireleri ve piyasa düzenleyicileri bu tür finansal uygulamaları regule etmeye eğilim gösteriyorlar. Buna rağmen, blokzincir teknolojisi işin yürütülme ve ödemelerin yapılma şeklini değiştirme potansiyeline sahip olan temel bir innovasyondur. Bu ders öğrencilere blokzinciri ve kriptopara birimlerinin altında yatan teknolojik kavramları ve ortak blokzinciri platformları ve kriptopara piyasaları dahil olmak üzere blokzincirinin dijital ekonomi uygulamalarını tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Blokzincirine giriş, dağıtık sistem yapıları, akıllı sözleşme sistemleri, dijital para ve dijital ekonomi kavramları, Python ile programlama, blokzinciri temelleri, kriptopara birimleri için blokzincirleri, blokzinciri platformları, diğer blokzinciri uygulamaları ve kriptopara piyasaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dağıtık sistem yapılarının neler olduğunu tanımlayabilir. 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Blokzincir yapısını ifade edebilir. 1,2,3,5,8 1,2,3 A, C, D
Blok zincir uygulamalarına dair fikir sahibi olabilir. 1, 5 1,2,3 A, C
Akıllı kontrat sistemleri konusunda bilgi sahibi olabilir. 1,2,5,8 1,2,3 A, C, E
Kriptoloji ve hashing mekanizmalarını tanımlayabilir. 5 1,2,3 A,B,C
Dijital para ve dijital ekonomi kavramlarını tanımlayabilir. 5 1,2,3 A,B,C
Merkezileştirilmiş güven ve takas sistemleri programlamasını anlayabilir. 1,2,3,5 1,2,3 A, C
Kriptopara piyasalarında riski yönetebilir. 1,2,3,5,8 1,2,3 A, C, D
Yeni tip dijital platformlar tasarlayabilir. 1, 5 1,2,3 A, C
Blokzincir üzerine gelecek fırsatları keşfedebilir. 1,2,5,8 1,2,3 A, C, E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders konularına genel bakış  
2 Bilgisayar ve Ağa Giriş  
3 Python ile Programlama-I  
4 Python ile Programlama-II  
5 Dijital Para  
6 Kriptografi ve Hashing  
7 Blokzincir’in Temelleri  
8 Kriptoparalar için Blokzincir  
9 Vize Sınavı  
10 Blokzincir Platformaları  
11 Diğer Blokzincir Uygulamaları  
12 Blokzincir Limitasyonları  
13 Kriptopara Piyasaları  
14 Proje Sunumu  
15 Final sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Tiana Laurence, Blockchain For Dummies, Wiley.
Diğer Kaynaklar Kiana Danial, Cryptocurrency Investing For Dummies, Wiley.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler Project
Sınavlar Midterm Exam and Final Exam

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI  ADET KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 30  
Proje 1 30  
Final 1 40  
  Toplam 100  
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40  
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60  
  Toplam 100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Finansın temel ilkelerini kavramak ve bu ilkeleri ulusal ve uluslararası alanlarda uygulayabilmek.    X      
2 Çağdaş bilişim teknolojilerini ve güncel finans araçlarını etkin şekilde kullanmak.          X
3 Finans meslek kuruluşları tarafından kabul edilmiş etik kurallarını ve sosyal sorumluluk anlayışını kavramak ve alacağı kararlarda uygulamak.          
4 Çok kültürlü, çok dilli ve disiplinler arası çevrelerde iş yapabilmesini sağlayacak altyapıya sahip olmak.          
5 Piyasalar ve piyasaların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak ve bu piyasalardaki gelişmeleri analiz edebilmek.    X      
6 Çokuluslu şirketlere özgü yönetim araç ve modellerini tanımak ve gerektiği yerlerde bunları uygulayabilmek.          
7 Global ekonomik sistemin yapısını anlamak ve yeni gelişmelerin bu yapıyı nasıl etkileyeceğini analiz edebilmek.          
8 Karar alma sürecinde eleştirel düşünme yeteneğini kullanabilmek.    X      
9 Edindiği liderlik, takım çalışması ve iletişim becerilerini yaşam boyu öğrenme sürecine aktarabilmek.    X      
10 Dinamik çalışma koşullarının yaratabileceği fırsat ve problemleri öngörerek analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla süreci yönetebilmek.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ  
 
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü(Saat)  
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 3 45  
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme) 15 4 60  
Ödev/Sunum 5+1(Proje) (5+10) 15  
Ara Sınav 1 10 10  
Final 1 15 15  
Toplam İş Yükü     145  
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.8  
Dersin AKTS Kredisi     6  
Hiçbiri