• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere muhasebe döngüsüyle ilgili temel bilgileri aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktiviteler. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Benzetim, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Defter kaydı tutmak 1,3 1,2,3 1,2,3
2)  Finansal tabloların hazırlanması 1,5 1,2,3 1,2,3
3)  Üretici ve hizmet sağlayıcı firmaların muhasebe hesaplamaları 1 1,2,3 1,2,3
4)  Envanter ve envanter değerlendirme sistemleri 4 1,2,3 1,2,3

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği BASIC CALCULUS
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri //
3 Muhasebe Döngüsü //
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe //
5 Nakit İşlemler ve Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi //
6 Stokların Muhasebeleştirilmesi //
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları //
8 Ara Sınav  
9 Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları BASIC ACCOUNTING
10 Satışların Maliyeti //
11 Stoklar //
12 Duran Varlıklar //
13 Karlılık Analizler //
14 Sınav  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu FINANCIAL ACCOUNTING, MEIGHS-WILLIAMS-HAKA-BERTNER MCGRAW-HILL INTERNATIONAL EDDITION
 
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Dersin power point sunumları, ek okuma materyalleri
Ödevler Çeşitli ödevler
Sınavlar Ara Sınav, Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKISI
No Programın Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 İşletme bilim alanını ve uzmanlık dallarını çevreleyen hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal konularda uluslararası boyutta temel bilgiye sahip olur.   x        
2 Uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek İngilizce bilgisine sahip olur.   x        
3 Girişimcilik yeteneğini geliştirir.       X    
4 Teorik bilgileri, uygulama ile pekiştirir. X          
5 İşletme bilim alanının alt uzmanlık dallarında edindiği bilgileri ilişkilendirir ve karar verme süreçlerine yansıtır.   X        
6 Takım içerisinde etkin olarak çalışır ve takımın başarısı için inisiyatif alır.     X      
7 İş etiği ve sosyal sorumluluk ilkelerine uygun davranarak üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini yerine getirir.   X        
8 Bağımsız çalışma/proje/araştırma yapmak için gerekli bilgi birikimine sahip olur, sonuçları değerlendirerek sorunlara yaratıcı çözümler üretebilir.   x        

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 55
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

1