• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 474
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders bilgi güvenliği kavramlarını, şifreleme algoritmalarını ve sistemlerini içermekle birlikte, ağ güvenliğinin sağlanması için gereken teknik ve yaklaşımları kullanarak korunma mekanizmalarının oluşturulmasını, yaygın kullanılan işletim sistemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken işletim sistem detayları, güvenlik tehditleri, analizleri ve önlemleri sunulacak
Dersin İçeriği: 

Kriptografi protokolleri, doğrulama protokolleri, e-ticaret güvenlik protokolleri, güvenlik protokolleri: tasarım, uygulama ve analiz, OSI güvenliği, ağ güvenliği için model ve mimariler, e-posta güvenliği, IP güvenliği, IPv6, web güvenliği, sanal özel ağlar, alev duvarları, içerik filtreleme, hizmet yalanlama saldırıları, kablosuz ağ güvenliği, ağ güvenlik poliçeleri, sistemlere izinsiz girişin algılanması, kötüye kullanma yöntemleri, anomali algılanması, windows ve linux güvenliği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuvar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Sonuçları  Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişim mezunu işletim sistemlerinin ve ağların temel bileşenlerini ve işleyiş mantığını bilir. 3,6,9 1,4 A,B,C
Bilişim mezunu işletim sistemlerindeki temel güvenlik açıklarının neler olduğunu bilir. 2,3,6,9 1,2,3,4 A,B,C
Değişik Linux dağıtımlarının kurulumunu, yapılandırılmasını ve bakımını gerçekleştirir 3,6,9 1,3, 4 A,B,C
Güvenlik protokollerini ve uygulanmasını bilir. 2,6,9 1,,3,4 A,B,C
Güvenlik tehditlerine karşı ne şekilde tedbir alınacağını bilir. 3,6,9 1,3,4 A,B,C,D
Şifreleme yöntemlerini bilir ve uygular. 3,9,6 1,2,3,4 A,B,C,D
Gerçekleme yöntemlerini bilir. 3,9 1,2,3,4 A,B,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Kaynak
1 Bilişim Sistemlerine Giriş Ders Notları
2 Donanım Bileşenleri Ders Notları
3 Yazılım Bileşenleri Ders Notları
4 Açık kaynak yazılım Ders Notları
5 Internet Ders Notları
6 Bilgisayar Ağları ve TCP/IP Protokolü Ders Notları
7 ARA SINAV  
8 Bilgisayar güvenliği temelleri Ders Notları
9 Şifreleme Protokolleri Ders Notları
10 Kimlik Doğrulama Protokolleri, Telsiz Ağ Güvenliği, Telsiz ağ topolojisi, tehditler ve korumalar. Ders Notları
11 Ağ güvenlik politikaları, izinsiz girme, yanlış kullanımının teşhis yöntemleri, e-mail güvenliği Ders Notları
12 IP Kandırma - Web Güvenliği Ders Notları
13 Windows güvenliği Ders Notları
14 Linux Güvenliği Ders Notları
15 TEKRAR VE ARA SINAV  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Guide to Operating Systems Security, Michael Palmer, Publisher: Thomson, 2003 (2004 2nd ed),

ISBN 13: 9780619160401©2004, ISBN 10: 0619160403; Cryptography and Network Security Fourth Ed., William Stallings,© 2006 | Pearson Prentice Hall |ISBN: 0131873184

Diğer Kaynaklar Maximum Linux Security (2nd Edition), John Ray, Sams, 2 Pap/Cdr edition, 2001, ISBN10:

0672321343, ISBN13: 9780672321344 Hacking Exposed Windows Server 2003, Joel Scambray

& Stuart McClure, McGrawHill Osborne Media, 2006, ISBN10: 0072230614, ISBN13:

9780072230611

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 66
Kısa Sınav 4 16
Ödev 10 18
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileri ile ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 112,262)            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileri ile ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368,473)     x      
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)         X  
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. (ACM 311,322)       X    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321). X          
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369,370)         X  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veri tabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir. (ACM 211, 364)   X        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir. (ACM 221,364)            
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)         X  
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 4 1 4
Ödev 10 3 30
Final 2 (Bütünleme

Dahil)

2 4
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

4