• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 421
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
PMI-Project Management Institute standardında proje yöneticisi olabilmek için gerekli bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği: 

Farklı amaçlı bilişim sistemleri projelerinin, PMI (Project Management Institute) proje yönetim metodolojisi ile yönetimi temellerini, bilgi ve uygulama alanlarını tanıma, çeşitli kısıtlar, problemeri analiz edebilme, çözüm için hangi bilgi alanında yapılması gerekenleri listeleyebilme, güncel hızlı yazılım geliştirme süreçlerini, süreç iyileştirme ve kalite modellerini (CMMI)  tanıma, MS Project vb. Proje yönetim yazılımını kullanabilme ve bu bilgileri uygulayabileceği sözde bir projenin  planını gerçekleştirme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Projelerin, özellikle Bilişim projelerinin özelliklerini, gerektirdiklerini listeleyebilme
2,3 1,2,3 A,C
  1. Proje Yönetiminde temel bilgi alanlarını listeleyebilme
2,3 1,2,3 A,C
  1. Her bir bilgi alanının amacını açıklayabilme
2,3,4 1,2,3 A,C
  1. Her bir bilgi alanının gerektirdiği hazırlık, planlama, analiz aşamalarını bilme
2,3,4 1,2,3 A,C
  1. Bilişim projelerinde kullanılan yeni yöntemleri bilme

 

4,5,6,7,10 1,2,3 A,C
  1. Bir proje yönetimi yazılımını kullanabilme
4,5,6,10 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1) Proje yönetimine giriş  
2) Bilişim projelerinin içeriği , SDL katmanları ve roller  
3) Proje yönetimi süreç grupları , Teklif, Gereklilik Analizi, Fizibilite Analizi  
4) Proje entegrasyon yönetimi , Zaman, maliyet ve İş kısıtlamamalrı  
5) Proje kapsam yönetimi , Değişim Mühendisliği  
6) Proje zaman yönetimi, Gant ve Pert Chart teknikleri  
7) vize  
8) Proje maliyet yönetimi  
9) Proje kalite yönetimi, Uygulama Methodları, JAD takımları  
10) Proje insan kaynakları yönetimi, Motivasyon ve sorun çözme teknikleri  
11) Proje iletişim yönetimi  
12 Proje risk yönetimi, PMP  
13 Proje satın alma yönetimi  
14 Dönem projesi sunumları  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schwalbe, Kathy (2007), Information Technology Project Management, Fifth Edition, Course Technology, Cengage Learning

Methods of It Project Management Jeffrey L. Brewer

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav    
Ödev 2 30
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 YBS mezunu,  veri modellemesi,  istatistiksel yönetemlerle veri analizi konularında, çeşitli yazılım araçlarını kullanma, veri erişim sorgulamalarını geliştirme ve sonuçları yorumlama konularında bilgiye sahiptir.          
2 YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerini  saptama, tanımlama ve uygun güncel çözümleri modelleme bilgisine sahiptir.       X  
3 YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun güncel çözümleri, güncel metodolojiler ile modelleme ve bu süreçte güncel araçları kullanabilme yetkinliğine sahiptir.       X  
4 YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun çözümleri geliştirmek amacıyla kullanıcıların katılımını kolaylaştıracak pilot projeler  proje tasarlayabilir ve gerçekleştirebilirler.         X
5 YBS mezunu, gerek tek başına sorumluluk alabilir, gerekse proje takımlarında etkin görev alabilir. Bu amaçla gerekli iletişim ve yönetişim bilgilerine sahiptirler.          
6 YBS mezunu, gelişen bilişim teknolojileri ve işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan yeni gelişmeleri izlemek, yeni araçları kullanmayı öğrenmek konularında gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.     X    
7 YBS mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir, güncel bilişim teknolojilerini meslektaşlarına tanıtabilir.         X
8 YBS mezunu, Internet ve mobil ortamlarda  girişimci olarak strateji ve model geliştirtirme konularında yetkindir.          
9 YBS mezunu, bilişim uygulamalarının işletmeler ve kullanıcılar açısından etkilerini öngörmek ve gerekli güvenlik ve gizlilik boyutları açısından  ilgili paydaşları bilgilendirmek ve  bu konuda gereken çözümleri geliştirmek konularında yetkindir.          
10 YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine çözüm geliştirirken mesleki etik kurallarını uygular, yasaların gereklerini bilir ve yerine getirir.         X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 15
Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final 1 10 15
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.60
Dersin AKTS Kredisi     6

 

4