• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 368
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere dinamik web sayfası hazırlamayı ve veritabanında saklanan verileri web sayfalarında nasıl işleyeceklerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları içermektedir: Dinamik web sayfası hazırlamak, veritabanı tasarımı ve kullanımı, web sitesi yönetimi 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Proje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dinamik Web Sayfası Hazırlama - PHP

1-2-3-4

1-2-12

A,C

Veritabanı Kullanımı - MySQL

7-10

1-2-12

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

PHP’ye giriş

 

2

Veri tipleri, değişkenler, diziler

 

3

Sayfalara mantık ve kontrol ekleme

 

4

Sayfalara mantık ve kontrol ekleme

 

5

Kelimeler, sayılar ve tarihle çalışma

 

6

Örneklerle PHP sayfa tasarımı

İlk 5 hafta

7

Ara sınav

 

8

PHP ile form tasarımı

 

9

Form doğrulama ve Regex

 

10

SQL’e giriş

 

11

MySQL ve PHP ile dinamik sayfa hazırlama

 

12

MySQL ve PHP ile dinamik sayfa hazırlama

 

13

Örneklerle PHP ve MySQL kullanan web sayfaları hazırlama

İlk 12 hafta

14

Örneklerle PHP ve MYSQL kullanan web sayfaları hazırlama

İlk 12 hafta

Kaynaklar

Ders Kitabı

Ullman, Larry. Visual Quick Pro Guide, PHP 6 and MySQL 5

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar www.silentblade.com
Ödevler Web sitesinden
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 5 30
Proje 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.         x
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.         x
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.         x
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.         x
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     x    
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.     x    
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.         x
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       x  
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.     x    
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.         x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

5

2

10

Proje

1

30

30

Final (Bütünleme ile)

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

143

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

3