• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Güncel bilişim teknolojileri ve sistemlerinin, işletmelerin bilişim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, yönetimsel, orgaizasyonel ve stratejik unsurları da gönüne alarak kullanılması ve tasarlanması.
Dersin İçeriği: 

İşletmelerin temel süreçlerini tanıyarak, strateji geliştirmede yönetimsel ve organizasyonel unsurları tanıyarak, güncel teknolojilerin nasıl kulanılabileceğini örnekleriyle incelemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel bilişim sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlama 2,3,6 1,2,3 A,C
Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilme 2,3,6 1,2,3 A,C
İşletmelerin amaçlarına uygun bilişim sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açımlası süreçlerini anlama 2,3,4 1,2,3 A,C
Verilen bir problem ilişkin nasıl bir bilişim sistemi çözümü gerektiğini analiz edebilme. 1,2,3,4 1,2,3 A,C
Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanıma ve işletmelerde bilişim sistemlerinin devreye alınışında organizasyon, teknoloji ve yönetim unsurlarını dengeleyebilme yöntemlerini anlama, gerektiğinde farklı problemleri analiz edebilme 2,3,4,6,8 1,2,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1) Günümüz bilişim sistemleri  
2) Küresel E-İş’te Bilişim sistemlerinin kullanımı  
3) Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji  
4) Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular  
5) Bilişim sistemleri altyapışarı ve üncel teknolojiler  
6) Vize  
7) İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi  
8) Telekomünikasyon, Internet ve kablosuz teknolojiler  
9) Bilişim sistemlerinin güvenliği  
10)  

Operasyonel mükemmeliyet ve müşteriyi yaından tanıma: kurumsal uygulamalar

 
11) E-Ticaret: Dijital pazarlar,dijital ürünler  
12 Bilgi yönetimi, karar almayı geliştirme  
13 Bilişim sistemleri tasarlama ve gerçekleştirme  
14 Proje sunumları  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon, 2010,Management Information Systems: Managing the Digital Firm”,  11th Edition, Prentice-Hall. Inc. (the copy in the library is 9th edition, its code is T58.6/.M36 L372 )
Diğer Kaynaklar vakalar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Vakalar
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
  YBS mezunu,  veri modellemesi,  istatistiksel yönetemlerle veri analizi konularında, çeşitli yazılım araçlarını kullanma, veri erişim sorgulamalarını geliştirme ve sonuçları yorumlama konularında bilgiye sahiptir.       X  
  YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerini  saptama, tanımlama ve uygun güncel çözümleri modelleme bilgisine sahiptir.         X
  YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun güncel çözümleri, güncel metodolojiler ile modelleme ve bu süreçte güncel araçları kullanabilme yetkinliğine sahiptir.         X
  YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun çözümleri geliştirmek amacıyla kullanıcıların katılımını kolaylaştıracak pilot projeler  proje tasarlayabilir ve gerçekleştirebilirler.       X  
  YBS mezunu, gerek tek başına sorumluluk alabilir, gerekse proje takımlarında etkin görev alabilir. Bu amaçla gerekli iletişim ve yönetişim bilgilerine sahiptirler.     X    
  YBS mezunu, gelişen bilişim teknolojileri ve işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan yeni gelişmeleri izlemek, yeni araçları kullanmayı öğrenmek konularında gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.       X  
  YBS mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir, güncel bilişim teknolojilerini meslektaşlarına tanıtabilir. X        
  YBS mezunu, Internet ve mobil ortamlarda  girişimci olarak strateji ve model geliştirtirme konularında yetkindir.     X    
  YBS mezunu, bilişim uygulamalarının işletmeler ve kullanıcılar açısından etkilerini öngörmek ve gerekli güvenlik ve gizlilik boyutları açısından  ilgili paydaşları bilgilendirmek ve  bu konuda gereken çözümleri geliştirmek konularında yetkindir.   X      
  YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine çözüm geliştirirken mesleki etik kurallarını uygular, yasaların gereklerini bilir ve yerine getirir.     X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav     0
Ödev 2 20 40
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 30 (s)     6,80
Dersin AKTS Kredisi     7

 

2