• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
SQL dilini kullanarak veriye erişebilme, sorgu sonuçlarını grafik, tablo, rapor şeklinde listeyebilme ve analiz yapabilme. Ayrıca, Oracle ilişkisel veritabanı sistemlerini tanıma, PL/SQL ile ileri düzey veri işleme araçları geliştirebilme.
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları kapsamaktadır: İlişkisel veritabanlarında ilişki kurma, veri girişi için form tasarımı, alt formlar, makro oluşturma, veri grafikleri, veri erişim sayfaları ve tasarım görünümünde rapor oluşturma.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
SQL komutlarını kullanarak tablolardaki verileri sorgular. 7,8 1,2,3,4 A,C
SQL komutlarını kullanarak tablolar oluşturur. 7,8 1,2,3,4 A,E
SQL komutlarını kullanarak tablolara kayıt ekler. 7,8 1,4 A,E
SQL komutlarını kullanarak tablolardaki kayıtları günceller. 7,8 1, 4 A,E
Dış ortamlardan veri transferini öğrenir. 7,8 1, 4 A,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 SQL’e giriş.  
2 SQL SELECT cümlesini kullanarak kayıtları getirmek.  
3 Veriyi filtrelemek ve sıralamak.  
4 Fonksiyonların kullanımı ve şartlı ifadeler.  
5 Join’lleri kullanarak birden fazla tablodan veriyi görüntülemek.  
6 Alt sorgular oluşturmak.  
7 Tabloları oluşturmak ve yönetmek.  
8 ARA SINAV  
9 Veritabanı nesnelerini oluşturma.  
10 Kullanıcının erişimini kontrol etme.  
11 Veritabanı nesnelerini yönetme.  
12 Veri dizini  
13 Büyük veri setlerini yönetme.  
14 Saat farkı ile ilgili parametreler ve alt sorgular  
15 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu DATABASE PROCESSING, David M.Kroenke, David J.Auer, Pearson Education, 12.Edition
Diğer Kaynaklar  ORACLE Database: SQL Fundamentals Student Guide I / II

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Örnek database dosyaları ve dökümanlar.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Proje 1 20
Homework 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.     X    
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.   X      
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. X        
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X  
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.   X      
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir. X        
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.         X
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.         X
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.   X      
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Proje 1 15 15
Ödev 1 6 6
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.68
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2