• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 366
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin elektronik ortamlarda ticaret yapma ve iş yönetimi konusunda genel bilgi, beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, e-işin güvenliği, yasal ve politik yönleri konularında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
E-iş ve e-ticaret kavramlarını ayırt edebilir.  

2

1,2,3 A
E-ticaret iş modelleri özelliklerini karşılaştırabilir.  

2

1,12 A,C
E-ticaret ve elektronik ödeme yöntemleri arasında model ilişkisi kurabilir.  

1,7

1,2,3 A,C
E-iş ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki bağları kavrar.  

2,4

1,3 A,C
E-iş ortamının etik ve insani yönünü değerlendirebilir.  

10

1,2,3 A
E-ticaret için gerekli güncel araçları kullanabilir.  

1,3,4

 

1,2,3 A,C
E-iş güvenliği için uygulanan teknik ve yöntemleri değerlendirir.  

 

1,9

1,2,3 A
Yeni e-iş teknolojileri konusunda alternatif bakış açılarını karşılaştırabilir.  

5,6,8

1,3,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, E-TİCARET TARİHSEL GELİŞİM  
2 E-TİCARET MODELLERİ VE STRATEJİLER  
3 E-İŞ PERAKENDE VE SERVİS SEKTÖRÜ  
4 E-İŞ VE PAZARLAMA  
5 E-İŞ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI  
6 E-İŞ PAZAR ARAŞTIRMASI  
7 ARA SINAV  
8 E-İŞ ETİK VE SOSYAL YÖNÜ  
9 E-İŞ ÖDEME YÖNTEMLERİ  
10 E-İŞ VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ  
11 E-İŞ – MOBİL TİCARET  
12 B2B E-İŞ  
13 E-İŞ VE SOSYAL MEDYA  
14 TÜRKİYE’DE E-İŞ  
15 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY, (2009),  K. C. Laudon, C. G. Traver, 5th ed., Pearson
Diğer Kaynaklar  http://www.businessinsider.com/sai, http://www.ecommercetimes.com/

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Önceki dönemlerden yeni bir e-iş kurma sınıf projesi örnekleri.
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - 0
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.   X        
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.         X  
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.       X    
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.       X    
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.         X  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.     X      
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.     X      
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.     X      
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav için Bireysel  Çalışma 1 8 8
Kısa Sınav - 0 0
Ödev 1 30 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.8
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri