• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 475
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Amacı: 
Dersin temel amacı, öğrencilere, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişikliklerden dolayı ortaya çıkan yasal, yönetimsel ve politik sorunları geniş bir yelpazede ciddiyetle düşünerek öğrenme yetisi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bilişim Sistemleri Güvenliğinde Temel Kavramlar, Güvenlik Politikası ve risk değerlendirmesi, Tehditlerin Sınıflandırılması, Güvenlik için gereken donanım ve yazılım uygulamaları. Ağ güvenliği, Asıllama, Sayısal İmza, Güvenlik Duvarları, Sanal Özel Ağlar, Saldırılar ve saldırı saptama sistemleri, Kırma, Bilişim Suçları.ve yasaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuar C: Ödev D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Sonuçları  Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilişim mezunu işletim sistemlerinin ve ağların temel bileşenlerini ve işleyiş mantığını bilir. 6,9,10 1,4 A,C
Bilişim mezunu işletim sistemlerindeki ve ağlardaki temel güvenlik açıklarının neler olduğunu bilir. 6,9,10 1,2,3,4 A,C
Yönerge alanında problem çözümlemeyi bilir, analitik ve bütünsel bir bakışla stratejik durum değerlendirmesi yapar. 6,9,10 1,3, 4 A,C
Güvenlik protokollerini, güvenlik tehditlerine karşı alınacak idari tedbirleri bilir. 6,9,10 1,,3,4 A,C
Hukuk ve bilişim mevzuatı alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yaşam boyu bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönelir. 6,9 1,3,4 A,C,D
Hukuki, sosyal ve politik gelişmelerle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeteneği kazanır. 6,9 1,2,3,4 A,C,D
Hukuk alanındaki en güncel bilimsel kaynaklara hâkim olur, yerel ve uluslar arası hukukta öğrendiklerini uygular. 6,9 1,2,3,4 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Genel olarak bilişim, bilgisayar ağları ve internet  
2 Bilgisayar ağlarının Internet dahil bilesenleri ve işlevi  
3 Türkiye’de bilişim ve internet yönetimi  
4 Internetin yasal konuları  
5  Bilişim Internet ve Hukuk  
6 İşletim Sistemi ve ağlarda güvenlik, kriptolama  
7 Vize Sınavı  
8 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve siber suçlar  
9 Bilişimle ilgili Uluslararası sözleşmeler  
10 Alan adları ve fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde internet  
11  Avrupa Topluluğu direktifleri ve bilisim hukuku  
12 Bilisim hukukuna iliskin diger yasal düzenlemeler  
13 Internet üzerinden akdedilen sözleşmeler ve elektronik imza  
14 E-Ticaret  
15 Tekrar ve vize sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ian J. Lloyd: Information Technology Law, 2010, 2008
Diğer Kaynaklar Andrew Murray: Information Technology Law: The law and Society, 2010;

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri
Ödevler Ödev Föyleri
Sınavlar Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 66
Kısa Sınav 4 16
Ödev 10 18
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. (ACM 112,262)            
2 Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. (ACM365, 368,473)     x      
3 Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. (ACM 221,222)         X  
4 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 311,322)       X    
5 Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir (ACM 321). X          
6 Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.(ACM 369,370)         X  
7 Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.(ACM 211, 364)   X        
8 Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.(ACM 221,364)            
9 Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. (ACM 361, 362, 363, 463, 464)         X  
10 Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. (ACM 365, 368, 412)       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav 4 1 4
Ödev 10 3 30
Final 2(Bütünleme Dahil) 2 4
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri