• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 215
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders temel olarak, e-ticaret, e-pazarlama ve diğer e-ticaret faaliyetlerini yürütmek için web araçları ve sosyal ağ siteleri dahil olmak üzere reklam teknolojilerini kullanan hızlı gelişen alanlar üzerinden dijital pazarlamayı algılamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, alıcı davranışı, medya pazarlaması, dijital girişim, müşteri yolculuğu, sostac çerçevesi, reklam stratejisi, pazar araştırması ve analitiği ve diğer bazı kritik konuları kapsar. Ders yönetim odaklı olup pazarlama alanı üzerine birçok dijital medya görseli, simülasyonu ve ödevi içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dijital pazarlamayı tanımlar ve önemini açıklar.

1,2,3

A

Dijital pazarlama ve dijital medyadaki stratejik yaklaşımların özelliklerini açıklar.

1,2,3

A,C

İyi ve kötü dijital medya örnekleri sunar ve neden iyi veya kötü olduklarını açıklar.

1,3,12

A,C

Dijital pazarlamayı etkisiz hale getirebilecek faktörleri gösterir.

1,3,12

C

Dijital pazarlamanın tanıtımında nasıl ürün markası olunacağını açıklar.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ

Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi

2

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSTAC MODELİ

Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi

3

ÖLÜMSÜZ İÇERİK (EVERGREEN TOPIC )

Ders Notları

4

DİJİTAL ORTAMDA MARKA YÖNETİMİ

Ders Notları

5

REKLAM TEKNOLOJİLERİ

Ders Notları

6

MÜŞTERİ YOLCULUĞU

Ders Notları

7

MIDTERM WEEK

 

8

MARKA FARKINDALIĞI

Ders Notları, Vaka Analizi

9

KATILIMIN ETKİSİ

Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi

10

E-MAİL PAZARLAMASI

Ders Notları

11

VİDEO REKLAMCILIĞI

Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi

12

SOSYAL MEDYA

Ders Notları

13

YAYINLAMA TEKNİKLERİ

Ders Notları

14

SUNUMLAR

Ders Notları, Kitap, Vaka Analizi

15

FİNAL

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice Dave Chaffey & PR Smith, 5th Edition, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2012
Diğer Kaynaklar Ders web sitesi, ders notları, standart ders kitaplarında bilgisayar, vaka çalışmaları; ve güncel konularla ilgili çevrimiçi makalelerin analizi, referans kitapları, dönem ödevi için kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  

Ders Notları

 

Ödevler Ödevler ve Dönem Ödevi
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Dönem Videosu 2 10
Ödev 5 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Dersin Program Çıktılarına Katkısı Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Güncel e-Ticaret ortamını tanımlama.     X    
2 Konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme.       X  
3 JavaScript, JScript, DHTML, CSS, ASP, XML dökümanlarını kullanabilecek teknikleri uygulama.         X
4 Transform ve sunum dillerinin gösterimini anlama.       X  
5 E-Ticaretin çıktıları,sınırlılıkları, çıkarımları ve risklerini belirleme.       X  
6 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.         X
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.     X    
8 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilişim sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.       X  
9 Güncel e-Ticaret ortamını tanımlama.       X  
10 Konu ve terminolojiyi işlem ve yönetim kararları içerisinde gözden geçirme.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ara Sınav 1 10 10
Ara Sınav için Bireysel Çalışma 1 8 8
Ödev 30 1,5 45
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri