• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MATH 134
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Limit, bileşik faiz, süreklilik. Türev ve türev alma kuralları. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Ekstrem değerler, eğilimler ve talep esnekliği. Lineer programlama ve çoklu en iyi çözümler. Simpleks metodu ve en iyileme. Birleşik faiz hesaplama, anlık değer ve tahviller. Kredi amortizasyonu. Ekonomi ve işletmede uygulamaları. Olasılık ve İstatistiğe giriş.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kalkülüsün temel kavramları olan limit ve süreklilik kavramlarını öğrenir.

 

1

A

2) Limite bağlı olarak türev kavramına giriş yapar, türev alma kurallarını ve zincir kuralını öğrenir. Logaritmik ve üstel fonksiyonlarda türev almayı öğrenir.

 

1

A

3) Kapalı türev alma kurallarını öğrenir.

 

1

A

4) Kartezyen koordinatlarda eğri çizimini öğrenir, ekstremum hesaplarını yapar, içbükeylik ve dışbükeylik kavramlarını öğrenir. Asimptotlar, 1. Türev testi, 2. Türev testi en büyük ve enküçük kavramlarının uygulamalarını öğrenir.

 

1

A

 

5) Bileşik faiz hesaplarını çözer, anlık değer ve tahvil kavramını öğrenir.

 

1

A

 

6) Temel sayma tekniklerini öğrenir, buna bağlı olarak temel olasılık ve istatistik hesaplarını yapar.

 

1

A

 

 

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Bölüm 10:Limit ve Süreklilik

Limit

10.1, 10.2

2

Süreklilik

10.3

3

Bölüm 11: Türev

Türev, Türev Alma Kuralları

11.1, 11.2

4

Çarpım ve Bölüm Türevi, Zincir Kuralı

11.4, 11.5

5

Bölüm 4: Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar

4.1, 4.2

6

Logaritmaların Özellikleri, Logaritmik ve Üstel Denklemler

4.3, 4.4

 

7

Bölüm 12: Diğer Türev Alma Konuları

Logaritmik Fonksiyonların Türevi, Üstel Fonksiyonların Türevi

12.1, 12.2

 

8

Kapalı Türev Alma, Logaritmik Türev Alma

12.4, 12.5

9

Bölüm 13: Eğri Çizimi

Yerel Ekstrem, Kapalı Aralıklarda Mutlak Ekstrem, İçbükeylik

13.1, 13.2, 13.3

10

İkinci Türev Testi, Asimtotlar, Maxima ve Minimanın Uygulamaları

13.4, 13.5, 13.6

11

Bölüm 5:Finans Matematiği

Bileşik Faiz Hesaplama, Anlık Değer ve Tahvilleri

5.1, 5.2, 5.4

12

Sürekli Bileşik Faizler

5.3

 

13

Bölüm 8: Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Temel Sayma İlkeleri ve Permütasyonlar, Kombinasyonlar ve Diğer Sayma İlkeleri

8.1, 8.2

14

Örnek Uzayları ve Olaylar, Olasılık

8.3, 8.4

Kaynaklar

Ders Notu

Introductory Mathematical

Analysis, 13th Edition by Ernest Haeussler, Richard S. Paul, Richard Wood, Pearson Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Matematiğin  araştırma alanları (analiz, cebir, diferensiyel denklem ve geometri) için altyapı niteliğindeki limit, türev, integral, mantık, lineer cebir ve ayrık matematik konularında hesap yapabilme becerisi ne sahip olur.

 

 

 

 

 

 

2

Matematiğin araştırma alanları hakkında temel bir bilgi birikimine ulaşır.

 

 

 

 

 

 

3

Matematiğin araştırma alanları arasında ilişkiler kurabilme ve yorumlar.

 

 

 

 

 

 

4

Matematik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

 

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.

 

 

 

 

 

 

6

Etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

 

7

İlgi duyduğu alanlarda kendini geliştirir.

 

 

 

 

 

 

8

Bilişim teknolojilerini tanıma, bunlardan uygun araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olur.

 

 

 

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav (Bireysel çalışma dahil)

1

12

12

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final (Bireysel çalışma dahil)

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

1