• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 414
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere sanallaştırma ve bulut hesaplamadaki güncel uygulamalar hakkında giriş düzeyinde bilgi vermektir. Sanallaştırılmış işletim sistemleri, kuruluşları ve uygulamaları anlatılacaktır. Hesaplama modelleri, teknik ve mimarileri tanıtılacaktır. Ders öğrenciye sanallaştırma ve bulut hesaplamada uygulama tasarlama, piyasada bu uygulamaları temin edenler hakkında bilgi verecektir. Kurumsal Kaynak Planlamasındaki kullanımı tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Sanal işletim sistemlerinin tanıtılması, kurulması, avantajları ve sorunları, misafir işletim sistemi kurulması. Bulut Bilişime Giriş, kurumsal bulut bilişim, bulut teknolojileri, Sanallaştırma Teknolojisi ve Çok Kullanıcılı Yazılım, Bulut Geliştirme, Bulutta veri saklanması, Bulut için yazılım geliştirme, Yazılım Mimarisi, Ticari kurumlarda bulut yazılımları, İş akışı ve İş süreçleri, Ticari uygulamaların araştırılması ve çözümlenmesi, Bulut Bilişim Ekonomisi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Laboratuar C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Sanal işletim sistemlerini anlama ve kurma

6,7

1,2,3,4

A,B,C

Sanallaştırma ve Bulut Hesaplamasının ilkelerini ve kurumsal platformlarda uygulamalarını anlama

6,9,8

1,2,3

A,C

Basit uygulamalar ve programlama hedeflerini geliştirme

6

1,2,3,4

A,B,C

Hizmete yönelik mimari ve web hizmetlerini anlama

6

1,2,3

A,C

Sanallaştırma ve bulut bilişiminde dağıtılmış bellek ve güvenlik sorunlarını anlama.

9,6,3

1,2,3

A,,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Veri Yapıları ve İşletim Sistemlerine girişte kavram ve uygulamaların tekrarı.

ACM 111

2

Sanallaştırma ve bulut hesaplamasına giriş.

ACM 111

3

Sanallaştırma ve Buve birlikte kullanılabilen yazılımlar.

ACM 111

4

Sanallaştırma Teknolojileri, çok kullanıcılı ve Sistem Mekanizmaları, İşletim Sistemi Yapıları.

ACM 111

5

Sanal işletim sisteminin kurulumu.

 

6

Bulutta uygulama geliştirme.

ACM 222

7

ARA SINAV

 

8

Bulutta veri saklama.

ACM 221

9

Uygulama Geliştirme Platformları.

 

10

Yazılım Mimarisi

ACM 111

11

Ticari ve Kurumsal Uygulama Yazılımları

ACM 111

12

İş akışı ve sürec,.

ACM 111

13

Ağ yönetimi ve internet uygulamaları

ACM 111

14

Sanallaştırma ve Bulut Bilişimin Ekonomisi

 

15

TEKRAR VE ARA SINAV

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Enterprise Cloud Computing, Gautam Shroff, Cambridge University Press, 2010

Diğer Kaynaklar

Handbook of Cloud Computing, Borko Furht · Armando Escalante Editors Springer (2010); Ivanka Menken, Cloud Computing Virtualization Specialist Complete Certification Kit: Study Guide Book and Online Course  Emereo Pty Ltd; 2 edition (August 26, 2010)

 

Materyal Paylaşımı

Dokümanlar

Sunumlar ve Laboratuvar Föyleri

Ödevler

Ödev Föyleri

Sınavlar

Eski Sınav Soruları öğrencilere verilmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

1

20

Ödev ve Laboratuvar

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir. 

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir. 

X

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir. 

 

 

 

X

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

X

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

X

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

X

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak. 

 

 

 

X

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. 

 

x

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

2

5

10

Kısa Sınav

4

1

4

Ödev

10

3

30

Final

2

2 (Includes

Reparation)

4

Toplam İş Yükü

 

 

156

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6.24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri