• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 412
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kurumsal düzeyde (enterprise level), dinamik web uygulamaları yapabilecek seviyeye gelmek ve java ile web ve işletim sistemleri üzerinde çalışan güçlü yazılımlar geliştirebilmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders şu konuları içermektedir: Ağ temelleri, donanım ve yazılım, ağ ortamında programlamaya giriş, Java ortamı, nesne ve sınıflar, inheritance (bırakıt), Java'da temel programlama yapıları,Java servletleri, Java server Pages, JavaBeans

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dinamik Web uygulaması geliştirme

1,2

Anlatım

Sınav/Ödev

java ile web ve işletim sistemleri üzerinde çalışan güçlü yazılımlar geliştirme

1,2

Anlatım

Sınav/Ödev

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Java Programlama Dili yazılım kuralları.

Eclipse, JDK,JRE

2

Servletlere giriş ve kurulum.

Apache Tomcat

3

Servlet temeller.

Servlet temel yapısı ve  Servlet yaşam dongüsü

4

İstemci talepleri; form verilerinin işlenmesi.

İstemci parametleri

5

İstemci talepleri; istemci baslıkları.

istemci baslıklarını okuma

6

Sunucu tepkisi üretme; Http durum kodları

Http cevabının formatı

7

Sunucu tepkisi üretme; Sunucu Başlıkları

Tepki başlıkları.

8

Çerezler

Çerz kullanım

9

Oturum takibi

Oturum takip apisi

10

Arasınav

 

11

Jsp’ye giriş

Betik dilleri

12

Jsp betikleri ile java kodu çalıştırma, uretilen servletlerin yapı kontrolu

Dinamik kodlama

13

JSp sayfalarında dosya ve applet kullanımı, Jsp dokumanlarında JavaBeans kullanımı.

Mime tipleri, JavaBean.

14

TEKRAR VE ARA SINAV

 

15

Final sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Marty HallLarry Brown ,Core Servlets and Javaserver Pages: Core Technologies, Vol. 1 (2nd Edition)

 

Diğer Kaynaklar

Marty Hall ,Larry Brown ,Core Web Programming (2nd Edition) 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kaynak kodu ve  power point sunumları

Ödevler

Ders Kitabından

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

80

Kısa Sınav

4

10

Ödev

4

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

X

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

x

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir

 

 

x

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

x

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

x

 

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

X

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

45

Ara Sınav

2

2

4

Kısa Sınav

4

1

4

Ödev

4

1

4

Uygulama

5

1

5

Final (Bütünleme ile)

2

2

4

Toplam İş Yükü

 

 

111

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
3