• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin internet ve diğer dijital platformlarda geçerli etik kurallara uyarak bilişim teknolojilerini kullanmasını sağlamak, Bilişimi toplumun iyiliği ve refahı için kullanmak için sorumlu bir anlayış geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Etik kurallar, bilişimde moral değerlerin önemi, sorumlu yazılım geliştirme, internet ve benzeri ortamlarda ifade özgürlüğü, ağ ortamında suçlar ve mesleki ahlak ilkeleri hakkında temel bilgiler. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Felsefi etik kavramlar arasında ilişkiler kurabilir

9,10

1,2,3

A

  1. Bilişim toplumunun sorunlarını doğru tespit edebilir.

9,10

1,3,12

A,B

  1. Bilişim toplumu sorunlarını, teknolojinin olumsuzluklarını farklı yönleriyle değerlendirebilir.

1,5,9

1,2,3

A,B

  1. Bilişim alanındaki profesyonellerin karşılaştığı değişik etik sorunları ayırt edebilir.

5,7,10

1,3

A

  1. Makro ölçekteki İnternet fikir hakları, korsan paylaşım ve bilgi ağı suçları olaylarının temelini kavrar.

1,2

1,3,12

A

  1. Dijital ortamlarda hukuki uygulamaların ve yasal araçların etik faydalarını değerlendirebilir.

2,6,10

1,2

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ETİK NEDİR? TEMEL KURAMLAR

 

2

BİLİŞİM VE PROFESYONEL ETİĞİ

 

3

KİŞİSEL GİZLİLİK

 

4

AĞ SUÇLARI, SİBER SUÇLAR

 

5

DİJİTAL ORTAMDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

 

6

SİBER FORENSİK VE GÜVENLİK

 

7

YAZILIM GELİŞTİRME ETİĞİ

 

8

SANAL DÜNYALAR ETİĞİ

 

9

E-DEVLET VE REKABETİN ETİK YÖNÜ

 

10

İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ VE BİLİŞİM

 

11

İNTERNET FİKRİ SERMAYE HAKLARI

 

12

VIDEO OYUNLAR VE SANAL MALLARIN ETİĞİ

 

13

SOSYAL MEDYA VE ETİK

 

14

TÜRKİYE BİLİŞİM ETİĞİ

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY, (2007), 2nd ed., George Reynolds,  Thomson – Course Technology.

Diğer Kaynaklar

 ACM ETİK YASASI

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Yansıtma Raporu Örnekleri

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Dönem Sunumu

1

40

Ara Sınav

-

0

Ödev

2

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

YBS mezunu,veri modellemesi,istatistiksel yöntemlerle veri analizi konularında, çeşitli yazılım araçlarını kullanma, veri erişim sorgulamalarını geliştirme ve sonuçları yorumlama konularında bilgiye sahiptir.

 

X

 

 

 

2

YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerinisaptama, tanımlama ve uygun güncel çözümleri modelleme bilgisine sahiptir.

 

 

X

 

 

3

YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun güncel çözümleri, güncel metodolojiler ile modelleme ve bu süreçte güncel araçları kullanabilme yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

X

 

4

YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine uygun çözümleri geliştirmek amacıyla kullanıcıların katılımını kolaylaştıracak pilot projeler proje tasarlayabilir ve gerçekleştirebilirler.

 

 

X

 

 

5

YBS mezunu, gerek tek başına sorumluluk alabilir, gerekse proje takımlarında etkin görev alabilir. Bu amaçla gerekli iletişim ve yönetişim bilgilerine sahiptirler.

 

 

 

X

 

6

YBS mezunu, gelişen bilişim teknolojileri ve işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan yeni gelişmeleri izlemek, yeni araçları kullanmayı öğrenmek konularında gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

7

YBS mezunu,Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir, güncel bilişim teknolojilerini meslektaşlarına tanıtabilir.

 

 

X

 

 

8

YBS mezunu, Internet ve mobil ortamlardagirişimci olarak strateji ve model geliştirme konularında yetkindir.

X

 

 

 

 

9

YBS mezunu, bilişim uygulamalarının işletmeler ve kullanıcılar açısından etkilerini öngörmek ve gerekli güvenlik ve gizlilik boyutları açısındanilgili paydaşları bilgilendirmek vebu konuda gereken çözümleri geliştirmek konularında yetkindir.

 

 

 

 

X

10

YBS mezunu, işletmelerin bilişim gereksinimlerine çözüm geliştirirken mesleki etik kurallarını uygular, yasaların gereklerini bilir ve yerine getirir.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Sunum

1

6

6

Sunum için Bireysel  Çalışma

1

1

1

Ara Sınav

2

14

28

Ödev (Yansıtma Raporu)

1

15

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

143

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.72

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
Hiçbiri