• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 394
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Stajın amacı öğrencilerin akademik çalışmalarını saha deneyimi ile güçlendirmeleridir. Staj öğrencilerin kariyere yönelik ilgilerini netleştirmeleri, sektörü tanıma ve sektörle işbirliği olanağı sağlamaları, ileride iş aramaları için önemli bir fırsattır
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrencilerin derslerde gördükleri veya göremedikleri konular hakkında bilgilenmesi ve daha önceden öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını yaplamarı hedeflenmiştir. Öğrencilerin bilişim (BST) veya kurumsal yöneticilik (YBS) sektöründeki firmalarda 40 iş günü staj yapması zorunludur( veya farklı kurumlarda  20 + 20 gün olmak uzere iki staj )

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Soru-Cevap, 2: Tartışma 3: Uygulama 4: Durum İncelemesi 5: Literatür Araştırması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Rapor B: Sözlü Sunum C: Bilimsel İngilizce Kullanımı D: Proje

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler

 

 

 

Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri veya göremedikleri teorik bilginin uygulayabilme

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,5

A,B,D

Staj süresi boyunca üniversite eğitiminde verilmemiş yeni bilgi/beceri edinebilme

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,5

A,B,D

Çeşitli veri tabanları kullanarak alana özgü bilgi kaynaklarına ulaşabilme.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,5

A,B,D

Edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunabilme.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3,4

A,D

Karşılaştığı sorunları çözmek için tek başına ya da takım olarak seçenekler üretebilme

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3,4

A,C,D

Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

3,4

A,B,D

Sözlü ve yazılı ifade yeteneğini geliştirme.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2

A,B,C,D

Sektörle işbirliği olanaklarını geliştirme.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

2,3,4

D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Oryantasyon

 

2

Staj Yapacağı Kurumu Tanıma

 

3

Mesleki Deneyim kazanma

 

4

Mesleki Deneyim kazanma

 

5

Mesleki Deneyim kazanma

 

6

Mesleki Deneyim kazanma

 

7

Mesleki Deneyim kazanma

 

8

Son raporun ve staj defterinin hazırlanması

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Seçilen konuya bağlı

Diğer Kaynaklar

Seçilen konuya bağlı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Seçilen konuya bağlı

Ödevler

Seçilen konuya bağlı

Sınavlar

Eski bitirme tezleri

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Devam

1

20

Katılım

1

20

Rapor

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı staj içeriğine dayalı olduğu için değerlendirme yapılamamıştır.

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Staj Süresi

 

 

120

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

 

 

10

Ara Sınav

 

 

 

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Proje

 

 

30

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 
3