• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 373
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin yüksek seviyeli, genel amaçlı, yorumlanan programlama dillerine giriş yapması ve uygulaması.
Dersin İçeriği: 

Betik dillerinin genel incelemesi. Python dilinin ayrıntılı incelenmesi. Desteklenen yazılım kütüphaneleri. Sistem yönetimi, grafik üretimi, ağ iletişimi, grafik arayüz tasarımı ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer alanlardaki uygulamalar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje, E: Laboratuar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Verilen bir problemi çözmek için bir program yazmak, hatalarını ayıklamak ve çalıştırmak.

2,4,6

Anlatım, alıştırma

Ödev, sınav

İşin gerektirdiği yazılım kütüphanelerini kurmak ve kullanmak.

2,4,6

Anlatım, alıştırma

Ödev, sınav

Betiklerle sistem yönetim işlerini gerçekleştirmek.

2,4,6

Anlatım, alıştırma

Ödev, sınav

Verilerden grafik çıktı üretmek.

2,4,6

Anlatım, alıştırma

Ödev, sınav

Betik dilleri hakkında karşılaştırmalı araştırma yapmak ve kuvvetlerini değerlendirmek.

2,4,6

Anlatım, araştırma projesi

Proje sunuşu

Bir programlama projesini tamamlamak.

2,4,6

Anlatım, araştırma projesi

Proje sunuşu

Dersin Akışı

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve genel bakış. Betik dilleri. Python dili.

 

2

Python'u kurmak. Etkileşimli kullanım. Basit betikler.

 

3

Değişkenler, listeler, sözlükler.

 

4

Karar yapıları, döngüler.

 

5

Fonksiyonlar.

 

6

Nesneye yönelik programlama.

 

7

Verilerden grafik üretmek

 

8

Düzenli ifadeler ve metin işleme.

 

9

Web sayfalarını işlemek.

 

10

Sistem yönetimi.

 

11

Süreç yönetimi.

 

12

Tkinter ile grafik arayüz tasarımı

 

13

Tkinter ile grafik arayüz tasarımı

 

14

Ders sunuşları

 

15

Final

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

Mark Lutz, Learning Python, O'Reilly Publishing.

Diğer Kaynaklar

python.org sitesindeki başvuru belgeleri.

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ödev

 

70

Proje sunuşu

 

30

 

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

 

1

2

3

4

5

 

1

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda görsel ara yüzlerin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda bilgi sahibidir.

 

 

x

 

 

 

2

Bilişim sistemleri mezunu gelişen bilgisayar teknolojileriyle ortaya çıkan çoklu ortamlarda kullanıcılara amaçlarına uygun bilgisayar uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli sistemlerin oluşturulması konusunda ileri bilgi sahibidir.

 

 

 

 

 

 

3

Bilgisayar biliminin temel işleyişini ve problemlerini soyut matematik çerçevesi içinde çözebilmek için gerekli algoritma veri yapılarını tasarlayabilen, geliştirilebilen ve uygulayabilen bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

4

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen yapısal yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

5

Bilişim mezunu günümüze kadar geliştirilen nesne yönelimli yazılım geliştirme araçlarıyla amacına uygun yazılım mantığını tasarlayabilme, bu yazılımları geliştirebilme ve farklı donanım ortamlarında uç kullanıcıların kullanımına sunabilme bilgi ve becerilerine sahiptir

 

 

 

 

x

 

6

Bilişim mezunu bilgisayarların temel bileşeni işletim sistemlerinin işleyiş mantığını, sistemde işlerin ve kullanıcı yetkilerinin yönetimi için komutların geliştirilmesi ve  farklı donanımsal ortamlarda uygulanmasını bilir.

 

 

x

 

 

 

7

Bilişim mezunu veri kavramı, yapıları, modelleri ile veritabanı uygulamalarını kullanma ve ilişkisel veritabanlarında veriyi erişim ve işleme araçlarını tasarlama, geliştirme ve uygulama hakkında bilgi ve becerilere sahiptir.

 

x

 

 

 

 

8

Bilişim mezunu ticari amaçlı yazılımların veri depolarının modellenmesi, yazılımdan bağlanarak(aracılığıyla) veriye erişim, verilerin işlenmesi konularında ilgili yazılım araçlarıyla geliştirme ve uygulayabilme bilgi ve becerilerine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

9

Bilişim mezunu bilgisayar ağlarının temellerini, ağ sistemin tasarlanması ve yapılandırılması, bakımı ve sorunlarını çözebilmek için gerekli ve yeterli bilgi birikimine sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

10

Bilişim mezunu günümüzün en büyük bilgisayar ağ olan internete özel olarak görsel ara yüzlerin ve çoklu katmanlı istemci/sunucu mimarisinde çalışabilecek yazılımların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanabilmesi gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.

 

 

 

x

 

 

11

Bilişim mezunu,  Türkçe, İngilizce ve ikinci bir yabancı dili kullanarak , eğitimi boyunca kazandığı, toplumun temel kurum ve kuruluşlarına ilişkin değerlerin bilincinde olarak , farklı iş ortamlarında  meslektaşları ile iletişim kurar, sorumlulukları çerçevesinde, gerekli bilgileri yazılı ve sözlü olarak iletebilir.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

36

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

40

Ödev

10

4

40

Araştırma ve sunum hazırlama

1

20

20

 

 

 

0

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

6,00

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

Hiçbiri