• Türkçe
  • English

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Asım Kazancıgil
Bölüm Başkanı

mustafa.kazancigil@yeditepe.edu.tr

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması sayesinde artan internet kullanımı ile birlikte, bu olanaklardan yararlanan dağıtılmış hesaplama ve veri saklama teknikleri, ve bunların gereksinim duydukları ağ, veri ve uygulama güvenliği metodları önem kazanmışlardır. Güvenliğin kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın olağan ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, siber uzay olarak adlandırılan yeni bir küresel boyut oluşmuştur. Yaşanan bu teknolojik devrim, toplumların dönüşüm geçirmesini ve bilgisayar ağları çevresinde şekillenen yeni ilişkilerin oluşturduğu “ağ toplumu”'nun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternetin sosyal ve ekonomik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi yenilikler, iş dünyasının da bilgi ve iletişim alanında bu büyük değişime kayıtsız kalamamasına, kurum ve hizmetlerini siber evrene taşımalarına yol açmıştır.

İnternet kullanıcı sayısı arttıkça genel tanımlama ile “Bilgi Güvenliği” olarak adlandırılan problemlerin ortaya çıkması, ülkelerin kendi bilgi sistemlerini ve kritik altyapılarını bilgi teknolojileri altyapısıyla oluşturmalarına neden olmuştur. Ülkeler, siber alana bağımlı olan sistemlerini bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, siber teknoloji bağlamında, siber güvenlik yönetimi alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için bilgi güvenliği tehditlerine karşı etkin bir biçimde açıklık tarama ve testlerini uygulayabilecek, bilgi güvenliği açısından seviye-iyileştirme analizleri yapabilecek, ağ, bilgi ve uygulama güvenliği konusunda deneyimli, ve güvenlik konusundaki tehditleri algılayarak bertaraf edecek bir farkındalık programı düzenleyebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Olası bilgi güvenliği tehditlerine karşı güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi paralelinde, donanım ve yazılım boyutunda bir sistematik dahilinde önlemlerin alınması, bilgi güvenliğinin sağlanması, ve tüm bu unsurların siber güvenlik yönetimi üst bağlamında gösterilmesi bölümün başlıca amaçlarındandır.

C, C++, C#, Java, Python gibi programlama dilleri, yapay zeka, web tasarımı, bilgisayar ağları, Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, sızma testleri, ağ güvenliği, veritabanı güvenliği, sanallaştırma ve bulut sistemleri, ve bilişim suçları ve mevzuatı üzerine dersler programımızda mevcuttur.

Bölümümüz; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret ve Yönetimi, ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile ortak dersler, laboratuvar olanakları ve akademisyen işbirlikleri içerisindedir. Bölümün Çift Anadal ve Yandal protokolleri, ilk aşamada Ticari Bilimler Fakültesi'nin diğer bölümleri ile, ardından da Yeditepe Üniversitesi'ndeki diğer fakültelerin bölümleri ile karşılıklı olarak hayata geçirileceklerdir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, Ticari Bilimler Fakültesi bünyesindeki diğer bilişim bölümleri olan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün mevcut Erasmus anlaşmalarına dahil edilecek olup, tüm yeni anlaşmalar her üç bölümü de kapsayacak şekilde hazırlanacaklardır.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız, bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda “bilgi güvenlik uzmanı”, “sistem güvenliği uzmanı”, “siber güvenlik uzmanı”, “ağ uzmanı ve yöneticisi”, “sistem destek uzmanı” ve “yazılımcı” pozisyonlarında çalışabileceklerdir.

Siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada olan ülkemizin, şu anda siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgilere sahip en az 20000 uzmana ihtiyacı vardır. Söz konusu saldırı tehditlerinin önümüzdeki yıllarda da büyük ölçüde artacağı düşünüldüğünde, piyasanın bu alanda uzmanlaşmış mezunlara olan talebinin artacağı tahmin edilmektedir.

► Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü tanıtım videosunu izlemek için tıklayınız

 

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Hakkında

Doç. Dr. Aşkın Demirağ
Bölüm Başkanı

ademirag@yeditepe.edu.tr 

Bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması sayesinde artan internet kullanımı; bu olanaklardan yararlanan dağıtılmış hesaplama ve veri saklama teknikleri, bunun da gereksinim gösterdiği ağ, veri ve uygulama güvenliği artan bir önem kazanmıştır. Güvenliğin kamu, özel sektör ve kişisel ölçekte hayatın olağan ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte siber uzay olarak adlandırılan yeni bir küresel boyut oluşturmuştur. Yaşanan bu teknolojik devrim, toplumların dönüşüm geçirmesine ve bilgisayar ağları çevresinde şekillenen yeni ilişkilerin oluşturduğu “ağ toplumu”nun ortaya çıkmasını sağlamıştır. İnternetin sosyal ve ekonomik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, sanallaştırma ve bulut bilişim gibi yenilikler iş dünyasının da bilgi ve iletişim alanında bu büyük değişime kayıtsız kalamamasına, kurum ve hizmetlerini siber evrene taşımalarına yol açmıştır.

İnternet kullanıcı sayısın arttıkça genel tanımlama ile “Bilgi Güvenliği” olarak adlandırılan problemler ortaya çıkması ülkelerin kendi bilgi sistemlerini ve kritik altyapılarını bilgi teknolojileri altyapısıyla oluşturmalarına neden olmuştur. Ülkeler siber alana bağımlı olan sistemlerini bilgi güvenliği tehditlerine karşı korumak için standartlar, politikalar ve stratejiler geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, siber teknoloji bağlamında siber güvenlik yönetimi alanına özgün ihtiyaçların karşılanması için bilgi güvenliği tehditlerine karşı etkin bir biçimde açıklık tarama ve testlerini uygulayabilecek, bilgi güvenliği açısından seviye-iyileştirme analizleri yapabilecek, ağ, bilgi ve uygulama  güvenliği konusunda deneyimli, güvenlik konusundaki tehditleri algılayarak bertaraf edecek bir farkındalık programı düzenleyebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla olası bilgi güvenliği tehditlerine karşı güvenlik seviyesinin iyileştirilmesi ve sistemlerin güvenlik açıklarının belirlenmesi paralelinde donanım ve yazılım boyutunda bir sistematik dahilinde önlemlerin alınması, fiziksel ve bilgi güvenliğinin sağlanması; tüm bu unsurların siber güvenlik yönetimi üst bağlamında gösterilmesi bölümün başlıca amaçlarındandır.

C, C++, C#, Java, Python gibi programlama dilleri, yapay zeka, web tasarımı, bilgisayar ağları, Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, bilişim sistemleri güvenliği, kriptoloji, sızma testleri, ağ güvenliği veritabanı güvenliği, sanallaştırma ve bulut sistemleri ve bilişim suçları ve mevzuatı üzerine dersler programımızda mevcuttur.

Bölümümüz; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri; Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi  ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile ortak dersler, laboratuvar olanakları ve akademisyen işbirlikleri içerisindedir.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda “bilgi güvenlik uzmanı”,”sistem güvenliği uzmanı”, “siber güvenlik uzmanı”, “ağ uzmanı ve yöneticisi”, “sistem destek uzmanı” ve “yazılımcı”pozisyonlarında çalışabileceklerdir.

Siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada olan ülkemizin, şu anda siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgilere sahip en az 20000 uzmana ihtiyaç vardır. Sözkonusu saldırı tehditlerinin önümüzdeki yıllarda da büyük ölçüde artacağı düşünüldüğünde, piyasanın mezunlara olan talebinin artacağı tahmin edilmektedir.

► Akademik Programı görmek için tıklayınız

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Nedir?

İnternet kullanımı teknolojinin gelişimi ile oldukça artmaktadır. Bu artış sürecinde ise veri güvenliği de önemli hale gelmektedir. Güvenliğin sadece bireysel değil kamu ve özel şirketlerin de vazgeçilmez başlıklarından biri haline gelmesi ile bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla programlar geliştirilmektedir. Sadece sosyal değil ekonomik olarak da büyüyen internet ortamında bilgi güvenliğini korumak için ise çok yönlü profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümü olarak siber güvenlik yönetiminde ihtiyaçların karşılanacağı bireyler yetiştirmekteyiz. Bilgi güvenliği tehditlerine karşı etkin bir biçimde açıklık tarama ve testlerini uygulayabilecek öğrenciler, aldıkları eğitimler ile seviye-iyileştirme analizleri yapabilecek, bilgi güvenliği konusunda deneyimli ve tehditler karşısında farkındalığı yüksek bireyler olacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda verilen eğitimin süresi 4 yıldır ve eğitim dili İngilizcedir. Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünde okumak ve bu alanda iş sahibi olmak isteyen aday öğrencilerin liselerin “sayısal” bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.

Okulu başarı ile tamamlayan öğrenciler ise bilgi işlem merkezleri ve yazılım şirketleri başta olmak üzere sektörün birçok kuruluşunda iş bulabilmektedir. Zorunlu staj programı ise bazı öğrencilerin staj yaparken bile iş teklifi almasına ve aynı firmada çalışma hayatına devam etmesine olanak sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü ayrıca Türkiye’de açılan bu alandaki ilk ve tek lisans bölümü olma özelliği özelliğini de taşımaktadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları ve Sıralama

Puan Türü

Genel

Kontenjan

Yerleşen

En Düşük

Puan

En Yüksek

Puan

SAY-Burslu

 

SAY-%50 Burslu

3

 

20

 

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Ticaret Bilimleri Fakültesi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü 2020/2021 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi olarak aday öğrencilere burs imkânı sunmaktayız. Mezun olunan bölüm ve öğrenci özelliklerinin yanı sıra Bilgi Güvenliği bölümü sıralaması ile okula yerleşenlere farklı burs avantajları bulunmaktadır. Burs başvuru şartları ve detaylarını bu linkten inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Bilgi Güvenliği Teknolojisi Okumak

Bölüm olarak bilgi güvenliği tehditlerine karşı güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi ve güvenlik açıklarının belirlenmesi konusunda eğitim vermekteyiz. Alanında uzman kadromuz ile verilen bu eğitimde bilgi ve uygulama güvenliği konusunda profesyonel mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi, yazılımdan bağımsız olarak tek başına düşünülecek bir alan değildir. Bu yüzden de yazılım dersleri, temel alanlardan bir tanesi olarak yer almaktadır.

C, C++, C#, Java, Python gibi programlama dilleri, web tasarımı, bilgisayar ağları, Oracle uyumlu veri tabanı dersleri, bilişim sistemleri güvenliği, benzetişim, kriptoloji, sızma testleri, ağ güvenliği veri tabanı güvenliği, sanallaştırma ve bulut sistemleri ve bilişim suçları ve mevzuatı üzerine dersler verilirken öğrencilerin seçmeli dersler arasından da ilgi alanına göre tercih yapma hakkı bulunmaktadır. Öğrenciler yönetim bilişim sistemleri dersi alabileceği gibi isterlerse görsel programlama derslerinden birini de tercih edebilmektedir. Ayrıca mobil programlama, yapay zekâ ve oyun tasarımı diğer seçmeli dersler arasında yer almaktadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü okuyacak öğrencileri öncelikle hazırlık sınıfı beklemektedir. Hazırlık sınıfı, öğrencileri 4 yıllık süreçte eğitim dili olan İngilizceye de hazırlamaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda ortak bir meslek olan Bilgi Güvenliği Teknolojisinde öğrencilerin İngilizce eğitim alması onların her alanda araştırma yapabilme ve bu araştırmalar kapsamında çözüm üretebilmesini sağlamaktadır.

Yeditepe Üniversitesi olarak öğrencilerin sadece derslerde değil sosyal anlamda da etkin bireyler olmasını önemsemekteyiz. 52 öğrenci kulübü ile öğrenciler sosyalleşerek çevre edinirken aynı zamanda ortak paylaşımlar ile iş birlikçi yönlerini de güçlendirmektedir. Yeditepe Üniversitesi Bilişim Kulübü ise özellikle bu bölümde okuyan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüplerden biridir.

Üniversitemizde aynı zamanda tüm öğrencilerin kullanımına açık 20’si bilgisayarlı kırkın üzerine laboratuvar bulunmaktadır. Öğrendiklerini bu birimlerde geliştirebilen öğrenciler Bilgi Merkezi koleksiyonunda bulunan binlerce kitap, elektronik dergi, veri tabanı üyelikleri ile de istedikleri kaynaklara kolayca ulaşabilmektedir.

Bölümümüz ayrıca Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri; Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri ile ortak dersler, laboratuvar olanakları ve akademisyen iş birlikleri içerisindedir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Ülkemiz siber saldırı hedefleri arasında 5. sıradadır. Bu da küresel boyutta siber güvenlik konusuna hâkim ve teorik bilgileri hayata geçirebilecek 2 binden fazla uzman ihtiyacı doğurmaktadır. Siber saldırıların önümüzdeki yıllarda artacağı düşünülürse ihtiyaç olan sayı daha da artacaktır.

Açığın gittikçe arttığı Bilgi Güvenliği Teknolojisi alanında bu bölümden mezun olan öğrenciler birçok sektörde iş sahibi olabilmektedir. Piyasada donanımlı mezunların olması ile şirketlerin; bilgi güvenlik uzmanı, sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, ağ uzmanı ve yöneticisi, sistem destek uzmanı ve yazılımcı pozisyonları açılmaktadır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olanlar bu statülerde bilgi işlem merkezlerinde ve yazılım firmaları başta olmak üzere elektronik bilginin var olduğu her özel/kamu kurum ve kuruluşlarda iş bulabilme imkânına sahiptir.

Devlet üniversiteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, finansal kurum ve kuruluşlar, özel okullar, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, bankalar, teknik servisler, e-posta hizmeti veren kurumlar, sağlık hizmeti veren kuruluşlar, yazılım donanım ve tasarımı yapan şirketler, çeşitli mağazaların bilgi-işlem birimleri Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü mezunlarının çalışabileceği diğer sektörlerdir.

Çalıştıkları firmalarda mezunların başlıca görevleri arasında bilgi sistemlerinin güvenlik açıklarını belirlemek ve bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlamak bulunmaktadır. Bilgi sistemlerini de şirket politikasına göre kuran mezunlar, bilgi güvenliği standartlarını bilir ve buna göre uygulama, denetleme ve belgelendirme yapar.

Mezunlarımız bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda “bilgi güvenlik uzmanı”,”sistem güvenliği uzmanı”, “siber güvenlik uzmanı”, “ağ uzmanı ve yöneticisi”, “sistem destek uzmanı” ve “yazılımcı”pozisyonlarında çalışabileceklerdir.

Siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5. sırada olan ülkemizin, şu anda siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgilere sahip en az 20000 uzmana ihtiyaç vardır. Sözkonusu saldırı tehditlerinin önümüzdeki yıllarda da büyük ölçüde artacağı düşünüldüğünde, piyasanın mezunlara olan talebinin artacağı tahmin edilmektedir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Ticari Bilimler Fakültesi olarak misyonumuz, çevresel değişikliklere uyum sağlamanın ötesinde önderlik yapacak, öngörü sahibi, yenilikçi, yaratıcı, yetkin bireyler yetiştirmektir. Fakültemizin ana hedefi, bilgi teknolojileri, değişim ve küreselleşmenin hâkim olduğu çağımızın gereklerine uygun, sürekli değişim ve gelişmeye açık, analitik ve nesnel düşünme yetileri gelişmiş, çağın ilerisine geçebilecek insan kaynaklarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ticari Bilimler Fakültesi olarak sahip olduğumuz vizyon, bilginin ve teknolojinin tüm olanaklarını kullanan, disiplinler arası altyapısı ile güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunan ve bu bilgilere uygulama alanı yaratan, araştırma faaliyetlerinde öncü, yurt içinde ve yurt dışında tanınan ve tercih edilen, dünyadaki yenilikleri takip eden ve sürekli gelişmeye odaklanan bir fakülte olmaktır.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Dersleri

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Ders Programı sayfasını inceleyerek dersler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz.

Öğrenci Değişim Programları

Bologna Süreci

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Sıkça Sorulan Sorular

Çağımızın gereksinimlerinden biri olan bilgi güvenliği alanında uzman olmak ve sektöre katkı sağlamak isteyen öğrenciler Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünde yer almak istemektedir. Özellikle aday öğrencilerin bölüm hakkında merak ettiği birçok soru bulunmaktadır. Burs ve eğitim programlarının yanı sıra Yeditepe Üniversitesi’nde okumanın avantajlarını ve mezun olduktan sonra iş imkânlarının neler olduğunu öğrenebileceğiniz çeşitli sorular “Sıkça Sorulan Sorular” kısmında yer almaktadır. Burada yer alan tüm soru-cevaplar ile Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümü hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.